Agenda

KerkCafé Uithoorn

28
vrijdag,  20:00 uur  - 22:30 uur
februari, 2020

Plaats: Uithoorn
Locatie: De Schutse, De Mérodelaan 1

Sleutelen aan ons DNA !?

wenselijk of verwerpelijk?

Er zijn anno 2019 op het gebied van genetica en ons DNA ontwikkelingen gaande die we zelfs 20 jaar geleden niet konden vermoeden. Kantelpunt is dat we rond de eeuwwisseling de bouwstenen van het leven in kaart konden brengen: hierdoor kunnen we nu ook verbouwen. Dit alles heeft grote impact op de medische mogelijkheden en op de mate waarin we iemands levensloop gaan voorspellen en bijstellen. Grote vraag is: Wat zijn de ethische en morele grenzen die deze mogelijkheden met zich meebrengen?

Europese regelgeving verbiedt momenteel nog het veranderen van de genen rond de conceptie. Hierdoor zou een kind een gerepareerd gen kunnen krijgen en zouden ernstige erfelijke ziekten in volgende generaties minder kans zich te ontwikkelen. De geboorte van de Chinese tweeling eind 2018 toonde aan dat de techniek klaar is voor het veranderen van de aanleg van de volgende generatie.

In het KerkCafé van 28 februari willen we samen met prof. dr. Martina C. Cornel nadenken en onderzoeken of er principiële redenen zijn om niet aan de kiem van het leven te sleutelen. Is de mens medeschepper en daarom ook medeverantwoordelijk om foutjes in de schepping te helpen verbeteren? Zouden we die mogelijkheid juist moeten omarmen? Zijn er vanuit filosofisch en ethisch oogpunt redenen om de mens te beschouwen als het product van zijn genen, of vinden we anno 2020 juist dat identiteit een vloeiend begrip is, waarin naast genetische aanleg ruimte is voor meer?  We gaan moeilijke vragen aan de orde stellen waarop geen antwoord gegeven hoeft te worden. We gaan elkaar bevragen en aan het denken zetten.

Prof. Cornel is hoogleraar aan Amsterdam UMC, locatie VUmc en lid van De Gezondheidsraad, onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement.

De bijeenkomst is in De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Na afloop kunt u bij een hapje en een drankje napraten.   

De toegang is vrij. Voor consumpties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Het KerkCafé Uithoorn biedt een podium waar gesproken en gediscussieerd wordt over onderwerpen op het gebied van gezondheid, politiek, economie, milieu, sport, kunst, religie en overige maatschappelijke thema’s. Iedereen is van harte welkom. 

 

KerkCafé Uithoorn
KerkCafé Uithoorn