001 - Covid test team MDR

Lid Participatieplatform Sociaal Domein De Ronde Venen

Wil jij het verschil maken voor kwetsbare inwoners? Draag bij aan goede zorg en ondersteuning in de gemeente De Ronde Venen als Lid Participatieplatform Sociaal Domein De Ronde Venen.

Wordt onderdeel van het team enthousiaste en zeer gemotiveerde inwoners in het Participatieplatform Sociaal Domein. Het platform dat gedegen advies geeft over zorg, werk en inkomen vanuit het hart van de gemeenschap aan de Gemeente.

 Wil jij je met jouw (ervarings)deskundigheid verdiepen in thema’s zoals:

- Wet maatschappelijke ondersteuning;
- Jeugdzorg en -hulpverlening;
- Ouderen- en thuiszorg;
- Bijstand en (arbeids)participatie;
- Schuldhulpverlening en armoede;
- VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Over ons

Het Participatieplatform Sociaal Domein adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over de inrichting en uitvoering van de taken in het Sociaal Domein, specifiek zorg, werk en inkomen. Het advies richt zich op de belangen van groepen inwoners, met extra aandacht voor de kwetsbare groepen. Het Participatieplatform Sociaal Domein bestaat uit een dagelijks Bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, 2e secretaris en 9 leden.

Wat ga je doen?

Je verdiept je in het gekozen aandachtsgebied en draagt bij aan de op te stellen adviezen. Daarnaast signaleer je verandering in behoefte en ontwikkelingen in de positie van de groep kwetsbare inwoners. Je onderhoudt via het Participatieplatform contact met en bezoekt bijeenkomsten van belangenorganisaties en inwoners. Deze signalen deel je en maak je bespreekbaar in de vergaderingen van het Participatieplatform.

Wie ben jij?

Je hebt kennis van of je bent ervaringsdeskundige op het gebied van jeugd(hulp), Wmo of participatie. Je kan kennis, ervaringen en signalen vertalen naar adviezen over het (voorgenomen) beleid van het college. Je bent bereid om actief en proactief voeling te houden met gebruikersgroepen en doelgroepen. Je neemt actief deel aan de vergaderingen van het Participatieplatform en je kan gemiddeld vier uur per week aan platformactiviteiten besteden. Je hebt geen binding met politieke partijen.

Wat krijg je ervoor terug?

Je krijgt de kans om een positieve en relevante bijdrage te leveren aan de goede zorg en ondersteuning van kwetsbare groepen in de gemeente Ronde Venen. Je ontvangt voor het lidmaatschap een bescheiden vrijwilligersvergoeding per officiële vergadering van het participatieplatform die je bijwoont. Als lid van het Participatieplatform krijgt je de mogelijkheid je contacten en netwerk te vergroten.

Interesse?

Heb je interesse en ben je inwoner van de gemeente De Ronde Venen, mail dan voor 14 november 2020 uw sollicitatie (voorzien van een korte curriculum vitae en motivatie) naar participatieplatform@derondevenen.nl.

Lees op www.participatieplatformderondevenen.nl meer informatie over het platform.

 

 

 

 

Solliciteer

Gemeente De Ronde Venen

Participatieplatform Sociaal Domein

Contactpersoon:
n.v.t.
Mijdrecht