001 - Escaperoom aglemeen

Vakkracht recreatieschap

Voor een van onze relaties zijn we op zoek naar een vakkracht recreatieschap. In eerste instantie voor de donderdag en vrijdag daarna fulltime. 

 Het verrichten van diverse beheer- en onderhoudswerkzaamheden binnen het beheergebied.

1. Beheer- en onderhoudswerkzaamheden verrichten
• Zorgt voor het onderhouden, herstellen, vervangen schilderen en/ of reinigen van verschillende
voorzieningen/ eigendommen binnen de terreinen, zoals wegen, bruggen, parkeerplaatsen, paden,
gebouwen etc. (hout-, metsel-, tegel- en betonwerk, sanitair, hang- en sluitwerk, riolering).
• Zorgt voor het reinigen, herstellen, vervangen en profileren van (strand)oevers, beschoeiingen en
waterlopen.
• Verricht eerstelijns onderhoud aan machines, gereedschappen, voer- en vaartuigen en
onderkomens.
• Onderhoudt diverse routestructuren.
• Stuurt tijdelijke medewerkers aan in het onderhoud.
2. Groenvoorzieningen onderhouden
• Maait recreatieweiden, bermen, groenstroken en rietoevers.
• Zorgt voor het aanbrengen van grondaanvullingen achter beschoeiingen, op recreatieweiden en in
bermen, inclusief egaliseren en inzaaien.
• Verwijdert zwerfvuil van stranden, recreatieweiden, uit beplantingen en bermen.
• Zorgt voor het planten, verzorgen, snoeien, uitdunnen en vellen van bomen, singels en
bospercelen.
3. Storingen/ problemen oplossen
• Signaleert en verhelpt storingen aan drukrioleringssystemen, pompen, elektrische installaties en
andere technische voorzieningen.
• Signaleert en rapporteert schades en bijzonderheden.
• Lost problemen op als gevolg van vernielingen of calamiteiten
• Schakelt, bij afwezigheid van de Opzichter, aannemers in bij noodsituaties.
• Administreert relevante gegevens ten behoeve van het bedrijfsregistratiesysteem.
Speelruimte
• De functionaris neemt beslissingen bij het uitvoeren van onderhoud- en beheerswerkzaamheden,
bij het onderhouden van groenvoorzieningen en bij het oplossen van storingen/ problemen.
• Werkafspraken, regels en (veiligheids)voorschriften vormen het kader.
• De functionaris legt verantwoording af aan de hiërarchisch leidinggevende over de tijdigheid en
volledigheid van de onderhoud- en beheerswerkzaamheden, het onderhoud van de
groenvoorzieningen en het oplossen van storingen/ meldingen.

-Kennis en Vaardighede
• Algemene vaktechnische kennis van het aandachtsgebied.
• Kennis van interne richtlijnen en instructies.
• Kennis van veiligheids- en onderhoudsvoorschriften.
• Vaardigheid in het uitvoeren van beheers- en onderhoudswerkzaamheden en het hanteren van
gereedschap en materialen.
• Klantvriendelijke communicatieve vaardigheden.

Contacten
• Met de leidinggevende voor personele en organisatorische aangelegenheden om informatie uit te
wisselen.
• Met in- en externen over de uitvoering van de werkzaamheden om informatie uit te wisselen.
• Met recreanten voor het verstrekken van informatie over recreatieve voorzieningen en in het kader
van hulpverlening.
• Met aannemers, bij afwezigheid van de opzichter, voor het oplossen van noodsituaties om
informatie uit te wisselen.
• Met bewoners, pachters, medewerkers, aannemers en vaarweggebruikers in het werkgebied voor
het verkrijgen of verstrekken van informatie tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

 

Heb je interesse mail direct je cv info@abvechtenamstel.nl of bel ons op 0297-242060!

 

Solliciteer

AB Vecht en Amstel

AB Vecht en Amstel

Aantal uren:
full time (36 uur)

Startdatum:
zsm

Salaris:
io

Contactpersoon:
Dhr. H Roest
Rendementsweg 2c
3641 SK Mijdrecht
Tel: 0297-242060