Amerpoort Vinkeveen

Informatie
Amerpoort Vinkeveen

Amerpoort Vinkeveen

Amerpoort is een organisatie waar ruim 2400 betrokken medewerkers professionele diensten verlenen aan mensen met een beperking.

Amerpoort is actief in de provincie Utrecht, Flevoland en in 't Gooi.

Cliënten kunnen hier terecht voor een uiteenlopend en flexibel aanbod op het gebied van wonen, logeren, dagbesteding, vorming en training, vrijetijdsbesteding, thuiszorg, advies en ondersteuning.

Amerpoort streeft naar volwaardig burgerschap van de cliënten en biedt hen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, zelf keuzes te maken, goede relaties aan te gaan en te onderhouden en gerespecteerd te worden. Medewerkers, vrijwilligers, cliënten, wettelijke vertegenwoordigers en verwanten werken samen aan deze doelstelling.
Op dit moment maken zo'n 2300 mensen met een verstandelijke beperking gebruik van onze diensten.

Vanaf 1 januari 2010 heeft Amerpoort haar dienstverlening in nieuwe divisies georganiseerd. De divisies zijn ingedeeld op doelgroepen, dus cliëntgericht:

Divisie Kind en Jeugd
De divisie Kind en Jeugd biedt ondersteuning, begeleiding, verpleging, verzorging en behandeling op het gebied van wonen, dagbesteding, logeren en vrijetijdsbesteding aan kinderen en jongeren tot ongeveer 23 jaar. Het werkgebied is de provincie Utrecht en 't Gooi.De antroposofische locatie Christophorus maakt vanaf 1 januari 2010 onderdeel uit van de divisie. De divisie wil zich sterk profileren als een deskundige en klantvriendelijke organisatie. We werken met één consulent zorgbemiddeling in de divisie, zodat ouders niet verschillende keren hun verhaal hoeven te vertellen.

Divisie BinG
BinG staat voor Begeleiden in Groei van cliënten met een licht verstandelijke beperking. Divisie BinG biedt haar cliënten ondersteuning bij het minder of meer zelfstandig wonen, training naar zelfstandigheid en begeleiding in werk. Ook geeft BinG ondersteuning zodat de cliënt zoveel mogelijk eigen regie kan voeren. Daarnaast ontwikkelt de divisie een dienstenaanbod voor cliënten uit de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), mensen met een licht verstandelijke beperking die vaak dak- en thuisloos zijn. Er is ook een passend aanbod voor ouders met een verstandelijke beperking en hun kinderen.

Divisie Nieuwenoord
Divisie Nieuwenoord biedt intensieve zorg voor cliënten met een ernstig verstandelijke beperking. Dat gebeurt in een beschermde, overzichtelijke en samenhangende woon-, werk- en leefomgeving, die tegelijk uitdaging biedt om te ontwikkelen. Wonen en dagbesteding zijn zoveel mogelijk samenhangend georganiseerd, zodat er voor de cliënten continuïteit bestaat en begeleiders beter kunnen inspelen op hun wensen en behoeftes.
Alle voorzieningen van deze divisie zijn gehuisvest op locatie Nieuwenoord.

Divisie Regio
De divisie Regio omvat vele kleinschalige projecten in de samenleving voor cliënten met een matig verstandelijke beperking. Deze divisie maakt zich sterk voor het geven van die ondersteuning aan cliënten die nodig is om naar eigen vermogen de regie over hun bestaan te kunnen voeren. Zowel in dagbesteding als in woonondersteuning, voornamelijk in de provincie Utrecht en 't Gooi.

Contactgegevens
Herenweg 69 C
3645 DM Vinkeveen
Tel: 035-6475272
Fax: 035-6475299
E-mail: werken@amerpoort.nl
Website: www.werkenbijamerpoort.nl


')