Fronik Infra B.V.

Informatie

Fronik Infra B.V.

Wij zijn een middelgroot aannemingsbedrijf, gevestigd te Mijdrecht met 25 vaste gemotiveerde werknemers. Met elkaar zijn we actief op de markt van grond,- water- en wegenbouw in de ruimste zin van het woord. We beschikken over een platte overzichtelijke organisatie en werken in richting van onze opdrachtgevers zoveel mogelijk met vaste contactpersonen.

Om onze kwaliteiten en vakkennis binnen ons bedrijf voor de toekomst te waarborgen werken we actief aan het intern opleiden van nieuwe medewerkers.

Ons doel is om samen met alle benodigde partijen in een bouwproces (opdrachtgever, architect, aannemer, onderaannemer en leverancier), infrastructuur te realiseren. Een samenwerking waar het echt om sámen gaat en elementen als kwaliteit, beste techniek even belangrijk zijn dan de prijs. Kortweg het streven naar een juiste prijs-kwaliteitverhouding voor aanleg van infrastructuur van A tot Z!

Door voor elk onderdeel in onze bedrijfsvoering steeds de nadruk te leggen op kwaliteit, hebben wij ons in de loop der jaren dan ook ontwikkeld tot een ideale partner-in-business voor wie echt iets van de grond wil krijgen.
Ons team van calculatie en werkvoorbereiding kan u van dienst zijn met:

- Het uitwerken van een technische omschrijving en prijsopgave op basis van een schetsontwerp t.b.v.     haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwbouw- of reconstructieplan.
- Werken in bouwteamverband, waarbij onze kennis graag delen met u als het gaat om uitvoeringsontwerp en uitvoering.
- Prijsaanbiedingen op basis van Turnkey, Design & Construct.
- Traditionele prijsaanbiedingen op basis van (RAW)bestekken.

Onze hoofdactiviteiten zijn achtereenvolgens:
- Bouw- en woonrijpmaken van woon- en werkgebieden;
- Reconstructie & nieuwbouw rioleringen;
- Aanleg/uitbreiding begraafplaatsen: grafkelders, (plein)inrichting
- Upgraden industrieparken en bedrijfsterreinen;
- Onderhoudsservice en calamiteitendienst;
- Onderhoud open en gesloten verhardingen;
- Grond-, riool-, beschoeiings-, plant-, en straatwerk voor nieuwbouwwoningen; Waterbouw;

Contactgegevens
Mijdrechtse Zuwe 2-B
3641 PG Mijdrecht
Tel: 0297 28 30 35
E-mail: info@fronik.nl
Website: www.fronik.nl

 

')