Grote tevredenheid onder gebruikers Wmo-voorzieningen en toenemende stiptheid Regiotaxi

Grote tevredenheid onder gebruikers Wmo-voorzieningen en toenemende stiptheid Regiotaxi


Geplaatst op: 13 december 2012

Uit de klanttevredenheidsmeting onder cliënten van Wmo-voorzieningen in 2011, blijkt dat de overgrote meerderheid van de Rondeveense cliënten tevreden is over zijn of haar voorziening. Dat geldt zowel voor de kwaliteit van de voorziening zelf, als voor de wijze waarop de aanvraag door de gemeente is afgehandeld. De vervoersvoorziening blijft het belangrijkste aandachtspunt, maar de stiptheid van Regiotaxi en de tevredenheid over het vervoer nemen toe.

In opdracht van de gemeente De Ronde Venen is het jaarlijkse onderzoek verricht naar de klanttevredenheid van individuele voorzieningen die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) toegekend worden. Het onderzoek richt zich op de kwaliteit en de tevredenheid van de producten: Hulp bij het huishouden en de WRV-voorzieningen, bestaande uit de woonvoorziening, de rolstoel/scootmobiel en de vervoersvoorziening. De resultaten laten niet alleen de tevredenheid zien, maar blijken ook het gewenste effect te hebben. Cliënten geven aan dat zij door de voorziening langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en beter kunnen participeren in de samenleving.

Veel tevredenheid over proces
Met scores boven 95% tevredenheid, zijn cliënten behoorlijk tevreden over het proces van aanvragen en afhandelen van verzoeken om een voorziening. Het gaat dan bijvoorbeeld om de wachttijd voor en informatie over een toekenning dan wel afwijzing van de aanvraag. Op het gebied van hulp bij het kiezen van een voorziening (85% tevredenheid) is men minder tevreden dan in voorgaande jaren. Dit aandachtspunt wordt zowel bij de gemeente als tijdens het overleg met de leveranciers van de hulpmiddelen opgepakt.

Hulp bij het huishouden
89% van de cliënten is tevreden met het aantal uren dat is toegekend om Hulp bij het huishouden te krijgen. Als het gaat om de kwaliteit van de Hulp bij het huishouden is men vooral tevreden over het contact met de hulp. Ruim 10% van de cliënten is van mening dat er vaak gewisseld wordt, en vindt dat niet prettig.

Kwaliteit overige voorzieningen
Het meest tevreden zijn cliënten met een woonvoorziening. Zo’n 96% is tevreden, waarvan ruim één derde zelfs zeer tevreden. De tevredenheid over de rolstoel/scootmobiel scoort met 90% iets minder goed, maar heeft nog steeds negen van de tien tevreden gebruikers. Daarbij komt dat de tevredenheid in 2011 17% hoger ligt dan in 2010 (73%).

Vervoersvoorzieningen
Van de cliënten met een vervoersvoorziening is 68% tevreden over de voorziening. Dit is nog steeds (te) laag, maar een vooruitgang ten opzichte van 2010, toen was 58% tevreden over de Regiotaxi. Het grootste punt van ongenoegen is dat de taxi te laat komt. Naar aanleiding van de resultaten heeft Connexxion maatregelen genomen om die stiptheid te verbeteren. Deze maatregelen betalen zich inmiddels uit. Vanaf het begin van 2012 neemt de stiptheid van de ritten toe. In het tweede kwartaal van 2012 blijkt dat ruim 90% van alle ritten op tijd is.

Het klanttevredenheidsonderzoek sluit af met een resultatenvergelijking van onze gemeente met de gemeenten uit de regio (Monfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden). Over het geheel genomen scoort gemeente De Ronde Venen zeer goed, vaak het best in de regio. Dat geldt vooral voor de onderwerpen “duidelijkheid rond de aanvraag”, “tevredenheid procesaspecten”, “tevredenheid kwaliteit woningaanpassingen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen” en het “effect van de voorzieningen”.

Het rapport met alle onderzoeksresultaten kunt u downloaden via www.derondevenen.nl

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Grote tevredenheid onder gebruikers Wmo-voorzieningen en toenemende stiptheid Regiotaxi

Uit de klanttevredenheidsmeting onder cliënten van Wmo-voorzieningen in 2011, blijkt dat de overgrote meerderheid van de Rondeveense cliënten tevreden is over zijn of haar voorziening. Dat geldt zowel voor de kwaliteit van de voorziening zelf, als voor de wijze waarop de aanvraag door de gemeente is afgehandeld. De vervoersvoorziening blijft … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: