001 -Family

Vereniging de3hoek onthutst over reactie Wethouder Rosendaal


Geplaatst op: 3 december 2007
Tijdens de commissievergadering van 26 november jl. werd het rapport besproken met daarin de alternatieve locaties voor Argon en CSW. Het College houdt vast aan de Driehoek als beoogde locatie. Verschillende fracties zetten hun vraagtekens bij het rapport. Mede na overleg met vereniging de3hoek. Op vragen van de fracties ging wethouder Rosendaal niet in. Sterker nog hij was boos, heel boos en weigerde uiteindelijk helemaal om over het onderwerp te praten.

Voorzitter Arie van Bergen van vereniging de3hoek had eerder op de avond ingesproken. Hij wilde graag een powerpoint presentatie laten zien maar dat mocht niet van commissie voorzitter Blans. Toen het onderwerp later behandeld werd kreeg hij als nog de kans omdat Bert van Broekhuijsen van Gemeentebelangen een motie indiende. Door de steun van de meerderheid van de fracties kon Van Bergen toen zijn sheets laten zien.

In de presentatie werd duidelijk dat het Alternatieven Rapport wel erg veel weg had van een één-tweetje tussen de gemeente en de provincie. De sportverenigingen is gevraagd om criteria aan te leveren waaraan hun nieuwe locatie moet voldoen. Alleen worden deze argumenten door de gemeente en de voetbalverenigingen anders geïnterpreteerd. Hoogst merkwaardig. Daarbij komt nog dat de criteria van de omwonenden helemaal niet in het rapport verwerkt zijn. Sterker nog, het college Bovendien is de opbrengst van woningen voor vergrijzing minimaal. Op de velden van Argon en CSW worden ieder slechts 50! woningen gerealiseerd. Daarnaast komen er her en der in Mijdrecht en Wilnis 15 flats volgens de huidige plannen in het Estafetteproject. Het is dus niet zo dat alleen de bewoners langs de Driehoek straks met de gebakken peren zitten, nee heel Wilnis en Mijdrecht gaat op de schop.

Ook de verschillende fracties schrokken van deze informatie. Zij hekelden het rapport. Ze vonden het een ambtelijk stuk en geen bestuurlijk stuk zoals je zou mogen verwachten. Hier heeft alleen een ambtenaar de regels opgeschreven, het is een doelgericht geschreven rapport. De wethouder had een open vraag moeten stellen en in mogelijkheden moeten denken. Die zijn er best, maar als de wil ontbreekt….

In overleg met de provincie kan er gekeken worden naar de mogelijkheden om Argon te spiegelen naar de overkant van de Oosterlandweg. Dit stuk grond ligt in de zgn. kernrandzone, daar zijn uitbreidingsmogelijkheden. Bovendien kan men landelijk gebied 2 grond daar uitruilen tegen landelijk gebied 1 grond van de Driehoek. Op die manier komen we niet aan het Groene Hart. Voor CSW kan er gekeken worden naar de locatie naast het zwembad. Voordeel hier is bovendien dat deze grond al van de gemeente is en er dus geen grote bedragen op tafel hoeven te komen.

Wij begrijpen het niet meer. De wethouder wil bouwen, wij vinden ook dat hij moet gaan bouwen. Maar hij staat niet open voor suggesties. Hij wil het op zijn manier en wil niet praten over iets anders. Dat noemen ze “Samen sterk met de bewoners?”

De vereniging de3hoek blijft in ieder geval ter beschikking om dáár invulling aan te geven.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Vereniging de3hoek onthutst over reactie Wethouder Rosendaal

Tijdens de commissievergadering van 26 november jl. werd het rapport besproken met daarin de alternatieve locaties voor Argon en CSW. Het College houdt vast aan de Driehoek als beoogde locatie. Verschillende fracties zetten hun vraagtekens bij het rapport. Mede na overleg met vereniging de3hoek. Op vragen van de fracties ging … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: