001 -Family

Bestemmingsplan Marickenland stapje dichterbij


Geplaatst op: 29 november 2007
In de inspraakreacties en adviezen komt een groot aantal onderwerpen aan de orde.

Van 21 juni tot en met 1 augustus 2007 konden belangstellenden hun reacties geven op het voorontwerp bestemmingsplan ‘Marickenland’ en op het milieueffectrapport (MER). Er zijn 20 reacties van belangstellenden binnengekomen en 13 (overheids)organisaties hebben geadviseerd. Alle reacties en vragen zijn beantwoord in een inspraaknota. Deze nota is te vinden op www.marickenland.nl en is aan betrokkenen toegestuurd.

In de inspraakreacties en adviezen komt een groot aantal onderwerpen aan de orde. Naar aanleiding hiervan wordt het bestemmingsplan op diverse punten aangevuld en aangepast. Een compleet overzicht hiervan is opgenomen in de inspraaknota. Enkele voorbeelden:
 • Een aantal bouwvlakken is op verzoek van de eigenaren aangepast. De bouwvlakken worden daarmee in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie.
 • Het onderdeel verwerving en verwervingsstrategie wordt aangevuld , zodat aannemelijk wordt gemaakt dat de benodigde gronden voor het realiseren van het plan binnen 10 jaar kunnen worden aangekocht.
 • De toelichting van het plan wordt ook aangevuld op onderwerpen als bestaande waardevolle natuur, de aard van de recreatie en de waterhuishouding.
 • De uitwerkingsregels voor het woongebied worden aangevuld.

  Op andere punten vindt nog onderzoek plaats. Van deze lopende onderzoeken en rapporten is ook een overzicht in de inspraaknota opgenomen. Zo wordt op dit moment een verkeersonderzoek gehouden. In een gedetailleerd verkeersmodel worden alle ontwikkelingen in Marickenland en daarbuiten verwerkt. Op basis hiervan wordt de infrastructuur ingericht om knelpunten en problemen te voorkomen. De gegevens uit dit onderzoek worden ook gebruikt om onderzoeken naar luchtkwaliteit en geluidsoverlast door verkeer te actualiseren.

  Alle aanpassingen uit de reactienota worden in een nieuwe versie van het voorontwerp bestemmingsplan verwerkt. Ook de uitkomsten van de nog lopende onderzoeken en laatste adviezen van andere overheden worden in het plan opgenomen. Hierna is het gereed voor de formele vaststellingsprocedure. De eerste stap hiervan is dat in het voorjaar van 2008 het ontwerp plan ter inzage wordt gelegd en iedereen de kans krijgt hier zijn zienswijze over te geven. Daarover wordt een nieuwsbrief uitgegeven. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via info@marickenland.nl.
 • Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

  Bron: Gemeente De Ronde Venen

  Dit bericht delen via:
  Opties:

  Inschrijven nieuwsbrief


  Alle velden zijn verplicht

  Je gegevens:

  Bestemmingsplan Marickenland stapje dichterbij

  In de inspraakreacties en adviezen komt een groot aantal onderwerpen aan de orde. Van 21 juni tot en met 1 augustus 2007 konden belangstellenden hun reacties geven op het voorontwerp bestemmingsplan ‘Marickenland’ en op het milieueffectrapport (MER). Er zijn 20 reacties van belangstellenden binnengekomen en 13 (overheids)organisaties hebben geadviseerd. Alle … Lees meer »


  Alle velden zijn verplicht

  Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

  Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

  Je gegevens:
  Gegevens van de ontvanger: