001 - Bader

Evaluatie Gezondheidsbeleid


Geplaatst op: 27 november 2007
In hun vergadering d.d. 27 november jl. hebben burgemeester en wethouders de Nota Gezond-heidsbeleid 2004-2007 vastgesteld.

Geconcludeerd kan worden dat de Nota Gezondheidsbeleid een goede aanzet is geweest tot het ontwikkelen van een preventief gezondheidsbeleid. Er zijn op de gebieden van genotmiddelen, bewegen en gezonde voeding een aantal projecten in gang gezet waarvan de continuering en in-tensivering via het WMO-beleid zal plaatsvinden.

De volgende conclusies zijn getrokken in de evaluatie van het gezondheidsbeleid:
• Op het gebied van genotmiddelen is een goede aanzet gegeven voor nieuw gemeentelijk alcohol-beleid. Projecten zijn uitgevoerd in het basis- en voortgezet onderwijs. Voorgesteld wordt dit beleid te continueren en te intensiveren, ook voor jongeren die niet op het Veenlanden College zitten.
• De cursussen Gezond en Vitaal voor ouderen zijn uitgevoerd. Voorgesteld wordt deze in een ande-re vorm te continueren waarbij meer ouderen worden betrokken en waarbij ook aandacht is voor het probleem van overgewicht bij ouderen.
• Op de basisscholen is een project over gezonde voeding van start gegaan. Deze wordt gecontinu-eerd via de Kadernota Sport.
• Het huisartsenoverleg is opgezet en voorgesteld wordt dit overleg tweemaal per jaar te houden.
• Er is bij de Rondeveense huisartsen geen draagvlak voor een dependance van de huisartsenpost Woerden.
• De GGD MN en Zuwe zijn in 2007 gezamenlijk gehuisvest aan de Hoofdweg. De gezamenlijke huisvesting is een eerste aanzet tot het realiseren van een Centrum voor Jeugd en Gezin in Mijd-recht.
• Veel senioren in De Ronde Venen voelen zich eenzaam. In het WMO-beleid wordt aan dit probleem verder aandacht gegeven.

Er zijn na de vaststelling van de Nota Gezondheidsbeleid te weinig gegevens beschikbaar om te me-ten of de gezondheidssituatie van de Rondeveense inwoner is verbeterd ten opzichte van de situatie in 2003. Bovendien is de periode te kort om verschillen al te signaleren. In 2003 is de eerste Nota Gezondheidsbeleid vastgesteld voor de periode 2004-2007. De nota is voortgekomen uit een wettelij-ke verplichting binnen de Wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV) en is een goed instrument geweest om nieuwe preventieve gezondheidsactiviteiten die het gezondheidsgedrag van inwoners te stimuleren.

De aanbevelingen uit de evaluatie zullen worden opgenomen in het WMO-beleidsplan en WMO-uitvoeringsplan. De reguliere taken van de GGD Midden Nederland worden als bijlage bij het WMO-beleidsplan toegevoegd.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Evaluatie Gezondheidsbeleid

In hun vergadering d.d. 27 november jl. hebben burgemeester en wethouders de Nota Gezond-heidsbeleid 2004-2007 vastgesteld. Geconcludeerd kan worden dat de Nota Gezondheidsbeleid een goede aanzet is geweest tot het ontwikkelen van een preventief gezondheidsbeleid. Er zijn op de gebieden van genotmiddelen, bewegen en gezonde voeding een aantal projecten in … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: