001 - Bader

Prijzen Vrijwilliger en het Vrijwilligersinitiatief van het jaar 2007 uitgereikt.


Geplaatst op: 7 november 2007
Op dinsdag 6 november zijn tijdens de Vrijwilligersdag door de gemeente de prijzen voor Vrijwilli-ger van het jaar en het Vrijwilligersinitiatief van het jaar 2007 uitgereikt. Vrijwilliger van het jaar is geworden mevrouw L. van Oudenaarden- Ruppert uit Wilnis. De prijs voor het Vrijwilligersinitiatief van het jaar 2007 werd uitgereikt aan IVN De Ronde Venen voor het onderdeel ‘’Jeugdwerkgroep De Veenmollen’’.

Jaarlijks wordt in de gemeente de Vrijwilligersdag georganiseerd om. De gemeente wil hiermee blijk geven van haar waardering voor al het werk wat vrijwilligers doen. Alle in De Ronde Venen actieve vrijwilligers worden uitgenodigd om deze dag bij te wonen. Inwoners en organisaties in de gemeente wordt tevens gevraagd personen en/of organisaties te nomineren voor de prijzen die op deze dag worden uitgereikt. Het college van burgemeester en wethouders besluit op voordracht van het comité van aanbeve-ling aan wie de prijzen worden toegekend.

Vrijwilliger van het jaar Mevrouw L. van Oudenaarden- Ruppert uit Wilnis is gekozen als Vrijwilliger van het jaar 2007. Zij ontvangt haar prijs voor haar inzet op vele terreinen. Al meer dan 20 jaar zet zij zich in voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Hiervoor verspreidt zij materialen en stelt pakketjes samen voor verschillende gelegenheden. Ook Vluchtelingenhulp wordt al meer dan 20 jaar door haar onder-steund. Aan vluchtelingen geeft zij concrete hulp bij het inrichten van de woningen en onder-steunt zij bij de taalles. Door haar persoonlijke aanpak is ze in staat moeilijk benaderbare gezin-nen te bereiken en te helpen. Ze organiseert het verstrekken van voedselpakketten, geld en kle-ding waar dat nodig is. Ook de Elisabethbode wordt door haar verspreid. Daarnaast geeft ze concrete hulp voor mensen in ontwikkelingslanden in de vorm van materialen en het maken van dekentjes enz. Bij mensen die niet in staat zijn zelfstandig hun huishouden te verzorgen verricht ze pro Deo schoonmaakwerkzaamheden. Mevrouw van Oudenaarden toont in al haar vrijwillige werkzaamheden bewogenheid, inzet en doorzettingsvermogen. Ze voelt zich heel betrokken en heeft veel aandacht voor iedereen die in nood zit of gewoon een beetje extra hulp en bemoediging nodig heeft.

Mevrouw van Oudenaarden ontving uit handen van wethouder J. van Breukelen het bronzen beeld “”helpende Handen’’. Het beeld is speciaal ontworpen voor de gemeente De Ronde Venen en vervaardigd door kunstenaar Edwin Merks een geboren en getogen Mijdrechtenaar. Het ont-werp van het beeldje “Helpende Handen” bestaat uit een bronzen opengewerkte ronde schijf op een lichtgekleurde steen. In de ronde schijf zijn vele helpende handen te zien die allen naar het centrum wijzen, zij symboliseren de hulp die de vrijwilliger geeft.

Vrijwilligersinitiatief van het jaar Het Vrijwilligersinitiatief van het jaar 2007 is uitgereikt aan IVN De Ronde Venen voor het onder-deel Jeugdwerkgroep De Veenmollen, zij ontvingen uit handen van wethouder J. van Breukelen een cheque van € 2.500 voor de organisatie. De Veenmollen, voor jongeren van 8 – 12 jaar, bestaat als club sinds 2004 en is dus bezig aan haar 4e seizoen. Maandelijks worden (meestal buiten in de natuur) clubbijeenkomsten georganiseerd. Vertrekpunt is het NME-Centrum in Wilnis. De inzet van ervaren natuurgidsen en andere begeleiders maakt veel bijzondere activiteiten mo-gelijk. De opzet van de club, met een eigen logo, T-shirt, paspoort en website appelleert aan het club-gevoel van de kinderen. Na iedere activiteit worden foto’s op de website geplaatst wat het voor de ouders mogelijk maakt om mee te genieten. Het gemiddeld aantal leden per schooljaar is 25. In de huidige tijd waarin veel kinderen nauwelijks meer buitenspelen maar achter een PC of TV zitten, is het van het grootste belang om leuke en leerzame activiteiten aan te bieden op na-tuurgebied. De Veenmollen-club dient ook als een soort kweekvijver voor toekomstige natuurbe-schermers. Kinderen ouder dan 12 jaar kunnen jeugdbegeleider worden bij de club, 5 jongeren zijn jeugdbegeleider.

De uitreiking van de prijzen was de afsluiting van een zeer geslaagde Vrijwilligersdag die door ongeveer 300 vrijwilligers werd bezocht. Het programma bestond uit verschillende workshops van bloemschikken tot zelfverdediging en van mandelatekenen tot smartlappenkoor. Na het middag-programma werd een door De Meijert vervaardigd buffet geserveerd waarbij collegeleden van de gemeente aanwezig waren. Het avondprogramma begon met een optreden van het Showballet Nicole, na het optreden werd de avond afgesloten met de prijsuitreiking.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Prijzen Vrijwilliger en het Vrijwilligersinitiatief van het jaar 2007 uitgereikt.

Op dinsdag 6 november zijn tijdens de Vrijwilligersdag door de gemeente de prijzen voor Vrijwilli-ger van het jaar en het Vrijwilligersinitiatief van het jaar 2007 uitgereikt. Vrijwilliger van het jaar is geworden mevrouw L. van Oudenaarden- Ruppert uit Wilnis. De prijs voor het Vrijwilligersinitiatief van het jaar 2007 werd uitgereikt … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: