001 -Family

Nieuwbouwwijk ontvangt Politiekeurmerk Veilig Wonen


Geplaatst op: 5 november 2007
Afgelopen woensdag onthulde mevrouw Burgman, burgemeester van de gemeente De Ronde Venen met één zwaai het bord Veilig Wonen in de wijk Wickelhof II. Het is de eerste nieuwbouwwijk in Mijdrecht die het politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) heeft gekregen. Dit houdt in dat zowel de woningen, de woongebouwen als de woonomgeving in de wijk voldoen aan een pakket van eisen waarmee de buurt zo veilig mogelijk is gemaakt.

Tijdens de voorafgaande bijeenkomst benadrukte de burgemeester dat de gemeente bij dit nieuwbouwproject van meet af aan rekening heeft gehouden met de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Al bij het ontwerp op de tekentafel van deze nieuwbouwwijk hebben de gemeente, Westhoek Wonen en Bouwfonds gekeken naar de veiligheidsaspecten om de wijk daadwerkelijk veiliger te maken. “Dit is geen verplichting, maar een welbewuste keuze om gezamenlijk te investeren in de integrale veiligheid van de wijk”, aldus de burgemeester. Opgemerkt werd dat gemeenten, bouwers en ontwikkelaars de voorwaarden hebben geschapen voor veilig wonen. Aan de bewoners nu de taak om er een veilige wijk van te maken en te houden.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen bestaat uit een pakket eisen, ontwikkeld door de politie in samenwerking met ondermeer brandweer, consumenten, woningbouwers en overheid. Gekeken wordt of bijvoorbeeld het hang- en sluitwerk van de woningen voldoen en of er rookmelders aanwezig zijn in de woningen. Maar ook wordt er gelet op goed afsluitbare entrees en trappenhuizen, goede straatverlichting en het veilig kunnen stallen van auto’s en fietsen.

Met het behalen van het keurmerk is de kans op inbraak, overlast, vandalisme en andere misdrijven tot een minimum teruggebracht. Zo blijkt de kans op inbraak met 95% af te nemen als een wijk het keurmerk draagt. Daarnaast neemt met het PKVW de brandveiligheid toe en verlenen de meeste verzekeringsmaatschappijen een korting op de inboedelverzekering.

Overigens streeft Westhoek Wonen er naar om samen met de gemeente alle door haar te bouwen nieuwbouwwoningen te voorzien van het politiekeurmerk Veilig Wonen.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Nieuwbouwwijk ontvangt Politiekeurmerk Veilig Wonen

Afgelopen woensdag onthulde mevrouw Burgman, burgemeester van de gemeente De Ronde Venen met één zwaai het bord Veilig Wonen in de wijk Wickelhof II. Het is de eerste nieuwbouwwijk in Mijdrecht die het politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) heeft gekregen. Dit houdt in dat zowel de woningen, de woongebouwen als de … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: