001 - Bader

Bouwrijpmaken Westerheul IV


Geplaatst op: 16 oktober 2007
De gemeenteraad zal in haar vergadering van 1 november een besluit nemen over het verlenen van vrijstelling voor het bouwrijpmaken van Westerheul IV in Vinkeveen. Op die locatie staat de bouw gepland van ongeveer 250 woningen.

Om woningbouw te kunnen plegen dient uit waterhuishoudkundig oogpunt het gebied eerst te worden opgehoogd met een laag zand van circa 2,20 meter. Voor het ophogen wordt gebruik gemaakt van het aanwezige zand langs de A2. Dat wordt via buizen naar Westerheul IV getransporteerd.

De zandophoging maakt onderdeel uit van het bouwrijpmaken waarvoor de gemeente een vrijstel-lingsprocedure ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is gestart. In het kader van deze vrijstellingsprocedure heeft de provincie Utrecht inmiddels een verklaring van géén bezwaar afgege-ven. In de raadsvergadering van 1 november 2007 zal besluitvorming omtrent het verlenen van de vrijstelling plaatsvinden. Indien de vrijstelling wordt verleend kan in 2008 worden gestart met de werk-zaamheden.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Bouwrijpmaken Westerheul IV

De gemeenteraad zal in haar vergadering van 1 november een besluit nemen over het verlenen van vrijstelling voor het bouwrijpmaken van Westerheul IV in Vinkeveen. Op die locatie staat de bouw gepland van ongeveer 250 woningen. Om woningbouw te kunnen plegen dient uit waterhuishoudkundig oogpunt het gebied eerst te worden … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: