001 - Bader

Gemeente De Ronde Venen en provincie Utrecht storten geld voor Marickenland in Nationaal Groenfonds


Geplaatst op: 4 oktober 2007
Gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht hebben woensdag 3 oktober aanzienlijke bedragen gestort in het Nationaal Groenfonds voor de uitvoering van het plan Marickenland. Tijdens een bijeenkomst in Wilnis overhandigde wethouder Ingrid Lambregts een cheque van 1,9 miljoen euro aan het Groenfonds en gedeputeerde Bart Krol van een half miljoen euro. In plan Marickenland wordt circa 500 hectare nieuwe natuur- en recreatiegebieden aangelegd en in Marickenzijde komen circa 950 woningen. De aanleg wordt deels gefinancierd uit de opbrengst van nieuwe woningen.

Het Nationaal Groenfonds beheert voor dit gebied uiteindelijk bijna 15 miljoen euro. Dankzij de stortingen van gemeente, provincie en het ministerie van VROM staat er inmiddels 5 miljoen op de rekening. Uit dit budget worden de kosten voor groenaanleg van het plan Marickenland gefinancierd. Ook de rente wordt benut voor het plan.

Wethouder Ingrid Lambregts is blij met deze mijlpaal: “We willen geen woorden maar daden en die daden laten we graag zien. Vorig jaar met de opening van het wandelpad op de spoordijk in Wilnis en de overdracht van 80 hectare grond voor natuur aan Staatsbosbeheer. En dan nu met de cheque voor het Nationaal Groenfonds. En er gebeuren ook veel dingen die niet direct zichtbaar zijn, maar wel resultaat opleveren. Zoals alle bijeenkomsten die we hebben gehad om met bewoners en organisaties na te denken over de toekomstige recreatie in Marickenland”.

Gedeputeerde Bart Krol vindt dat de provincie en de gemeente samen met alle andere partners uitstekend in staat zijn tot goede ontwikkelingen in het Groene Hart: “Er wordt nog wel eens getwijfeld of provincies en gemeenten dit wel aankunnen en dat we het landschap laten verrommelen. Met plan Marickenland laten we zien dat men zich geen zorgen hoeft te maken. Onze uitdaging is om alle doelen voor het gebied voor elkaar te krijgen. Dat kan alleen door goede samenwerking met alle partijen en tot nu gaat dat prima”.

Gertine van der Vliet van het Nationaal Groenfonds:”Om natuur en wonen optimaal te laten samengaan integrale planvorming én het oormerken van geld voor de aanleg van natuur absolute randvoorwaarden. Door deze constructie is ook dat laatste gewaarborgd. Wij hopen dat de rekening binnen de geplande termijnen weer op 0 staat, want dan is met het geld ook daadwerkelijk natuur aangelegd”.

Bij plan Marickenland komt zowel publiek geld beschikbaar vanuit de overheid (gemeente, provincie en de ministeries van VROM en LNV) voor de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), als privaat geld voor meer recreatienatuur. Deze unieke samensmelting van zowel publiek als privaat geld biedt Nationaal Groenfonds optimaal de mogelijkheid zijn expertise op het gebied van ‘rood voor groen’ in te zetten. Provincie Utrecht en gemeente De Ronde Venen realiseren hiermee een groot recreatie- en natuurgebied tussen de woonkernen Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Waverveen.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Gemeente De Ronde Venen en provincie Utrecht storten geld voor Marickenland in Nationaal Groenfonds

Gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht hebben woensdag 3 oktober aanzienlijke bedragen gestort in het Nationaal Groenfonds voor de uitvoering van het plan Marickenland. Tijdens een bijeenkomst in Wilnis overhandigde wethouder Ingrid Lambregts een cheque van 1,9 miljoen euro aan het Groenfonds en gedeputeerde Bart Krol van een … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: