001 -Family

Verkeersveiligheid wordt verder verbeterd


Geplaatst op: 27 september 2007
In hun vergadering van 25 september jl. hebben burgemeester en wethouders besloten om in te stemmen met het voorstel om op basis van de evaluatie Verkeersveiligheidsplan 1997 een nieuw meerjaren uitvoeringsprogramma op te stellen.

Sinds 1997 is De Ronde Venen aan het werk met de invoering van Duurzaam Veilig wegverkeer. Deze landelijke aanpak van verkeersveiligheid gaat uit van het motto ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Dit gebeurt door wegen in een aantal categorieën in te delen en vervolgens er voor te zorgen dat de weg er ook als zodanig uit ziet. Op die manier weet de weggebruiker wat er van hem of haar wordt verwacht. Gelijktijdig wordt aandacht besteed aan verkeerseducatie, voorlichting en handhaving.

Deze totaalaanpak is in 1997 verwoord in het Verkeersveiligheidsplan De Ronde Venen. Landelijk zijn er echter nieuwe inzichten die ook voor De Ronde Venen betekenen dat er aan verkeersveiligheid gewerkt moet blijven worden. De gemeente wil daarom een nieuw meerjaren uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid voor De Ronde Venen opstellen waarin de volgende acties worden uitgewerkt:
• Uitvoering van nog niet verrichte vvp-acties. Dit betreft met name een aantal fysieke maatregelen om wegen / gebieden in te richten conform de toegewezen wegcategorie.
• Acties uit de Verkeersmonitor. Naast een aantal acties die al in het verkeersveiligheidsplan of het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen, betreft dit met name de aanpak van de afwijkende verkeersstromen (onder andere te hoge rijsnelheden en hoge percentages vrachtverkeer).
• Voorrangregeling voor de fietsers op rotondes in overeenstemming brengen met landelijke richtlijnen.
• Bromfietsers op de Rijbaan uniform uitvoeren
• Belijning op Gebiedsontsluitingswegen (asmarkeringen)
• Industrieterrein Mijdrecht toetsen op duurzaam veilige weginrichting in samenhang met revitalisatie bedrijventerrein.
• Verkeersklachten. Een gedeelte van de verkeersklachten komt aan de orde in bovenstaande acties. Daarnaast is een aantal specifieke acties vereist ten aanzien van de klachten.
• Educatie, voorlichting, handhaving (EVH) projecten intensiveren en richten op specifieke leeftijdsgroepen; uitvoeren gerichte snelheidscontroles.

De provinciale doelstelling streeft naar 33% minder verkeersdoden en 14% minder ziekenhuisgewon-den per jaar in 2010 ten opzichte van het peiljaar 1998. De gemeente De Ronde Venen heeft deze doelstelling overgenomen. Uitgaande van de huidige trend kan worden verwacht dat deze doelstelling zal worden gehaald. Zowel het totaal aantal ongevallen als het aantal slachtoffers zijn de afgelopen jaren sterk gedaald.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Verkeersveiligheid wordt verder verbeterd

In hun vergadering van 25 september jl. hebben burgemeester en wethouders besloten om in te stemmen met het voorstel om op basis van de evaluatie Verkeersveiligheidsplan 1997 een nieuw meerjaren uitvoeringsprogramma op te stellen. Sinds 1997 is De Ronde Venen aan het werk met de invoering van Duurzaam Veilig wegverkeer. … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: