001 - Bader

Eénmalige subsidies vrijwilligersbeleid Ronde Venen


Geplaatst op: 26 september 2007
Herhaalde oproep
Om organisaties en instellingen te ondersteunen in hun vrijwilligersbeleid, stelt gemeente De Ronde Venen jaarlijks een budget van € 14.000,- beschikbaar.

In februari heeft de gemeente een eerste oproep gedaan.

Aangezien er na de eerste toekenning aan organisaties nog geld beschikbaar is, wordt opnieuw een oproep geplaatst. Heeft u in 2006 al eerder een bijdrage ontvangen vanuit de éénmalige subsidie vrijwilligersbeleid, dan kunt u hiervoor niet weer een aanvraag doen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie uit dit budget kan een organisatie of instelling tot uiterlijk 15 oktober a.s. (2007) een subsidieverzoek bij de gemeente indienen. Het subsidie moet bestemd zijn voor de uitvoering van éénmalige activiteiten of projecten die ten goede komen aan het vrijwilligerswerk. In de periode na 15 oktober worden de aanvragen beoordeeld en neemt het College van burgemeester en wethouders vóór het einde van het jaar een besluit over de toekenning van het subsidie. Wanneer het totaal bedrag aan aanvragen het beschikbaar gestelde bedrag overschrijdt zal de toekenning gebeuren op volgorde van binnenkomst. Ook kan het toegekende bedrag lager zijn dan was aangevraagd.

Wat moeten organisaties of instellingen die werken met vrijwilligers doen om voor subsidie in aanmerking te komen?

Ten eerste moet de aanvraag voldoen aan de richtlijnen zoals beschreven in de subsidieverordening Welzijn van gemeente De Ronde Venen. Deze verordening is aan te vragen bij Bureau Welzijn.

In het subsidieverzoek moet het volgende worden vermeld:
1.Het beoogde doel van de (eenmalige) activiteit;
2.aan welke groep vrijwilligers het ten goede komt;
3. waar en wanneer de eenmalige activiteit plaats heeft;
4. de hoogte van het budget waar aanspraak op wordt gemaakt;
5. waar het budget aan wordt besteed;
6. een begroting;
7. een contactpersoon waar informatie over de aanvraag kan worden ingewonnen;
8. bank of gironummer waarop het toegekende subsidiebedrag gestort moet worden.

Indien het een eerste subsidieverzoek betreft moeten de volgende stukken worden meegestuurd:
 • een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel,
 • de statuten en/of het huishoudelijke reglement.

  De subsidieaanvraag dient vóór 15 oktober 2007 te worden opgestuurd naar:
  Gemeente De Ronde Venen
  Afdeling Welzijn
  Postbus 250
  3640 AG Mijdrecht De aanvraag zal binnen een termijn van 12 weken na de sluitingsdatum in behandeling worden genomen.
 • Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

  Bron: Gemeente De Ronde Venen

  Dit bericht delen via:
  Opties:

  Inschrijven nieuwsbrief


  Alle velden zijn verplicht

  Je gegevens:

  Eénmalige subsidies vrijwilligersbeleid Ronde Venen

  Herhaalde oproep Om organisaties en instellingen te ondersteunen in hun vrijwilligersbeleid, stelt gemeente De Ronde Venen jaarlijks een budget van € 14.000,- beschikbaar. In februari heeft de gemeente een eerste oproep gedaan. Aangezien er na de eerste toekenning aan organisaties nog geld beschikbaar is, wordt opnieuw een oproep geplaatst. Heeft … Lees meer »


  Alle velden zijn verplicht

  Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

  Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

  Je gegevens:
  Gegevens van de ontvanger: