001 -Family

Kadernota Sport


Geplaatst op: 18 september 2007
Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 18 september de Kadernota Sport vastgesteld. Doel van de kadernota is de consequenties voor het sportbeleid van de gemeente te beschrijven en te verwerken in een visie, missie en in speerpunten. Hiermee legt de gemeente haar ambitieniveau op het gebied van sport voor de periode 2008 – 2012 neer.

De missie luidt: “Wij verbeteren waar (financieel) mogelijk de toegankelijkheid van sportaccommodaties en ondersteunen waar nodig sportaanbieders die actief bijdragen aan het gemeentelijk sportbeleid. Wij zetten in op het verbeteren van de veiligheid en gezondheid en vergroten van de normen en waarden van onze inwoners en zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen aan sport.”

Om de missie in de komende jaren vorm te geven, wil de gemeente inzetten op de volgende speer-punten:
• Het versterken van de sportaanbieders in de gemeente
• Het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van sportaccommodaties
• Sport als middel om de gezondheid van de inwoners te vergroten
• Sport als middel om de normen en waarden van de inwoners te vergroten
• Sport als middel om de participatie te vergroten
• Verbeteren interne organisatie en communicatie

Met deze speerpunten wil de gemeente De Ronde Venen de participatie van haar inwoners bevorderen en de positieve invloed die sport heeft op het gebied van normen en waarden, gezondheidsbevor-dering en integratie vergroten (sport als middel). De gemeente De Ronde Venen richt zich met deze speerpunten voornamelijk op de doelgroepen: Senioren in de leeftijd 55+, jeugd- en jongeren in de leeftijd 6 – 23 jaar, minima, chronisch zieken en gehandicapten.

Naast sport als middel is sport ook een doel op zich, sport is leuk om te doen en mensen halen veel het plezier uit sport. Om sport als doel te stimuleren ondersteunt de gemeente De Ronde Venen daar-om ook de sportverenigingen bij hun professionalisering en worden de accommodaties beter bereikbaar voor doelgroepen met een lage sportdeelname.

Voor de uitvoering van de Kadernota Sport ontstaat een structureel tekort van € 51.200 in 2008 tot € 45.500 in 2012. Dit structurele tekort wordt veroorzaakt door het wegvallen van de subsidie Breedtesport van het Ministerie van VWS à € 45.000 per 1 januari 2008. Er is daarom een keuze gemaakt om een aantal acties uit de Kadernota Sport in 2008 en 2009 stop te zetten, uit te stellen naar 2009, uit te voeren met een gehalveerd budget en/ of de deelnemersbijdrage te verhogen.

De raad zal worden voorgesteld voor 2008 en 2009 in te stemmen met de voorgestelde aangepaste begroting Kadernota Sport.

De Kadernota Sport De Ronde Venen is vanaf 19 september op te vragen via f.muetstege@derondevenen.nl

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Kadernota Sport

Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 18 september de Kadernota Sport vastgesteld. Doel van de kadernota is de consequenties voor het sportbeleid van de gemeente te beschrijven en te verwerken in een visie, missie en in speerpunten. Hiermee legt de gemeente haar ambitieniveau op het gebied van sport … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: