001 -Family

College voert overleg met GS


Geplaatst op: 4 september 2007
Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft dinsdagmiddag 4 september een bezoek gebracht aan De Ronde Venen. Tijdens overleg met Burgemeester en Wethouders is onder andere gesproken over ontwikkelingen in de regio en de gevolgen hiervan voor de gemeente, het Estafetteproject de Driehoek en de mogelijke herindeling van de gemeente.

Na de verkiezingen van Provinciale Staten in het voorjaar is er een nieuw dagelijks bestuur van de provincie gevormd. Dit college bezoekt alle gemeenten in Utrecht voor een kennismaking. Dinsdag was De Ronde Venen aan de beurt. Burgemeester en Wethouders hadden drie agendapunten aangedragen voor overleg met het college van GS. Gesproken is over ontwikkelingen in de Randstad en het Groene Hart en de effecten die dit heeft voor De Ronde Venen. Hierbij is onder andere de N201 aan de orde geweest en de toename van het verkeer op deze weg. Ook het strekken van de bocht bij Liefkenshoek en de ondertunneling van de provinciale weg bij Vinkeveen is besproken.

Tweede gesprekspunt was het Estafetteproject De Driehoek. Gesproken is over hoe de provincie de gemeente kan ondersteunen bij het vinden van oplossingen om adequaat te reageren op de komende vergrijzingsgolf. Als laatste onderwerp is over de herindeling van de gemeente gesproken. De gemeente bereidt momenteel een officiële reactie (zienswijze) voor op het herindelingsontwerp zoals dat door GS is gepresenteerd. Eind september wordt de zienswijze vastgesteld door de ge-meenteraad.

Na het overleg hebben beide colleges een rondtocht door de gemeente gemaakt langs de locaties die in het overleg aan de orde zijn geweest.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

College voert overleg met GS

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft dinsdagmiddag 4 september een bezoek gebracht aan De Ronde Venen. Tijdens overleg met Burgemeester en Wethouders is onder andere gesproken over ontwikkelingen in de regio en de gevolgen hiervan voor de gemeente, het Estafetteproject de Driehoek en de mogelijke herindeling van de … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: