001 -Family

Voormalige vuilstort Uithoorn krijgt nieuw uiterlijk


Geplaatst op: 30 augustus 2007

In 2006 is het landschapsontwikkelingsplan (LOP) vastgesteld. Een onderdeel daarvan is de omvorming van de vuilstort. De vuilstort krijgt een heel ander uiterlijk en een andere functie. Alle grote populieren worden weggehaald en overige bomen tot kniehoogte afgezaagd. Er zijn twee redenen voor deze aanpassingen.

Weidevogelgebied
Het veenweidegebied naast het Fort a/d Drecht is aangewezen als weidevogelgebied. De afgelopen jaren vormde de voormalige vuilstort een bedreiging van dit weidevogelgebied, omdat de flinke bomen nestgelegenheid bieden aan roofvogels zoals haviken. Hierdoor is het aantal weidevogels aanzienlijk verminderd.
Ook Landschap Noord-Holland, dat een groot deel van het gebied tussen de vuilstort en het fort aan de Drecht beheert, onderstreept het belang van het verwijderen van de grote bomen om de functie van het weidevogelgebied te kunnen behouden.

Een open landschap
In het Landschapsontwikkelingsplan is eveneens opgenomen dat de openheid van het veenweidegebied niet alleen gehandhaafd moet blijven, maar ook moet worden verbeterd. Deze maatregel sluit hierop aan.

De werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van alle populieren en het afzetten van de overige bomen op kniehoogte. Daarna wordt overgegaan op hakhoutbeheer. Dit betekent dat om de 5 à 10 jaar alle bomen worden afgezet. De bestaande struiken blijven gehandhaafd. Het terrein blijft hierdoor zeer aantrekkelijk voor o.a. kleine zoogdieren en zangvogels.

Planning
De gemeente is van plan half september de kapvergunning voor dit terrein te verlenen. De kapvergunning wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode en op deze site bij  'officiële mededelingen’. Het is de bedoeling dat de uitvoering van dit project in november 2007 begint.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Uithoorn

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Voormalige vuilstort Uithoorn krijgt nieuw uiterlijk

In 2006 is het landschapsontwikkelingsplan (LOP) vastgesteld. Een onderdeel daarvan is de omvorming van de vuilstort. De vuilstort krijgt een heel ander uiterlijk en een andere functie. Alle grote populieren worden weggehaald en overige bomen tot kniehoogte afgezaagd. Er zijn twee redenen voor deze aanpassingen.WeidevogelgebiedHet veenweidegebied naast het … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: