001 -Family

Commissie van deskundigen Groot Mijdrecht Noord aan het werk


Geplaatst op: 30 augustus 2007
De provincie Utrecht heeft een commissie van deskundigen ingesteld onder voorzitterschap van oud-minister van Binnenlandse Zaken, de heer J. Remkes. De commissie krijgt als taak de feiten over waterhuishouding en bodemdaling in de polder Groot Mijdrecht Noord op een heldere wijze in beeld te brengen.

Opdracht
In de opdracht aan de commissie wordt onder meer gevraagd de juistheid en volledigheid te beoordelen van onderzoeken en rapporten over water en bodemdaling, zowel voor de polder Groot Mijdrecht Noord zelf, als voor de effecten op de omliggende polders / droogmakerijen. Ook vraagt de provincie aan de commissie een vergelijking te maken van de situatie in de polder Groot Mijdrecht Noord met de omliggende polders/droogmakerijen.

Verder is het de bedoeling dat de commissie de feiten over water en bodemdaling op een heldere wijze in beeld brengt, mede in het licht van de wet- en regelgeving (waaronder de Kaderrichtlijn Water). Tot slot zit in de opdracht de beoordeling of de commissie, alles overziende, van mening is dat de zes strategieën die voor de polder als varianten zijn uitgewerkt ook werkelijk de belangrijkste oplossingsrichtingen uit het oogpunt van bodem en water afdekken.

Samenstelling
De Onderzoekscommissie water Groot Mijdrecht Noord heeft de volgende samenstelling:
• De heer J.W. Remkes (voorzitter)
• Prof. Dr. Ir. P. Vellinga, hoogleraar klimaatverandering Wageningen Universiteit en VU Amsterdam
• Prof. Ir. K. d’Angremond, em. hoogleraar waterbouwkunde TU Delft
• Prof. Dr. M. Donze, em. hoogleraar milieuaspecten civiele techniek, TU Delft
• Prof. Dr.ir. R.A. Feddes, em. hoogleraar bodemnatuurkunde, agrohydrologie en grondwaterbeheer Wageningen Universiteit
• Ir. P. Huisman (secretaris), voormalig universitair hoofddocent integraal waterbeheer en waterrecht TU Delft.

De commissie is inmiddels met haar werk begonnen en zal haar eindrapport in november/december 2007 afronden. De bevindingen van de commissie worden eerst aan de bewoners gepresenteerd. Pas daarna zal de provincie het rapport en de consequenties ervan bespreken.

Tot eind augustus konden bewoners en betrokkenen vragen stellen aan de commissie. Dit is eerder al in de plaatselijke media en via een brief aan de bewoners bekendgemaakt. Deze vragen worden betrokken bij het opstellen van het rapport.

Aanleiding
Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente De Ronde Venen werken aan de toekomst voor de droogmakerij Groot Mijdrecht Noord. Dit is een droogmakerij van circa duizend hectare in de gemeente De Ronde Venen, waar bodemdaling, sterke kwel en waterkwaliteit punten van zorg zijn. Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de waterhuishoudkundige situatie in het gebied. Op basis hiervan zijn voor het gebied zes strategieën ontwikkeld, variërend van 'niets doen' tot 'plas'. Zie verder ook www.grootmijdrechtnoord.nl.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Provincie Utrecht

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Commissie van deskundigen Groot Mijdrecht Noord aan het werk

De provincie Utrecht heeft een commissie van deskundigen ingesteld onder voorzitterschap van oud-minister van Binnenlandse Zaken, de heer J. Remkes. De commissie krijgt als taak de feiten over waterhuishouding en bodemdaling in de polder Groot Mijdrecht Noord op een heldere wijze in beeld te brengen. OpdrachtIn de opdracht aan … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: