001 -Family

Locatie en voorbereidingskrediet Cultuurhuis


Geplaatst op: 28 augustus 2007
Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 28 augustus besloten om het besluit van 27 juni 2006, om het cultuurhuis te bouwen op de plaats van de bibliotheek Mijdrecht, te handhaven en dit besluit aan de raad voor te leggen. Ook is besloten om het besluit van 17 april 2007 over het voorbereidingskrediet voor het cultuurhuis opnieuw voor te leggen aan de raad. De raad zal inhoudelijk worden geïnformeerd over het concept Cultuurhuis.

In haar vergadering van 15 mei 2007 heeft de commissie welzijn uitgesproken niet akkoord te kunnen gaan met het voorstel van burgemeester en wethouders om een voorbereidingkrediet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van een cultuurhuis in de kern Mijdrecht. De commissie stelde te weinig informatie te hebben over de inhoud van een cultuurhuis en over de keuze voor de locatie. Het raadsvoorstel werd daarom teruggenomen. In een nieuw raadsvoorstel wordt nader ingegaan op het inhoudelijk concept van het cultuurhuis, de deelnemers, de locatie en het voorbereidingskrediet.

Er is onderzoek geweest naar een locatie voor het cultuurhuis dat uitwees dat de huidige plek van de bibliotheek het meest geschikt is voor het cultuurhuis. Deze locatie scoort op bijna alle onderzochte punten positief. Het grootste nadeel van de locatie van de bibliotheek is de ruimtelijke inpasbaarheid. Het betreft een perceel van 1400 m² en een omliggende groenstrook van 700 m². Van dit totale per-ceel kan een beperkt gedeelte bebouwd worden. Voor het overige moet er in de hoogte worden gebouwd. Het is van belang dat de oppervlakte van het cultuurhuis wordt aangepast aan de beschikbare grondoppervlakte. Dit is mogelijk.

Een Cultuurhuis bestaat uit een bibliotheek met tenminste twee andere voorzieningen op het gebied van cultuur, zorg, welzijn, educatie, recreatie en (zakelijke) dienstverlening. Bij het concept cultuurhuis gaat het om het aanbieden van een gemeenschappelijk programma met activiteiten en het gezamenlijk beheren van het gebouw. Door de bundeling van krachten van de verschillende organisaties kan een optimale synergie ontstaan en wordt van de instellingen meer rendement en efficiëntie verwacht.

De deelnemers van het cultuurhuis zijn de bibliotheek Mijdrecht, het kunstencentrum de Hint, het ROC, stichting Vluchtelingenwerk, Atelier De kromme Mijdrecht en de stichting Verstandelijk Gehandicapten.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Locatie en voorbereidingskrediet Cultuurhuis

Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 28 augustus besloten om het besluit van 27 juni 2006, om het cultuurhuis te bouwen op de plaats van de bibliotheek Mijdrecht, te handhaven en dit besluit aan de raad voor te leggen. Ook is besloten om het besluit van 17 april … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: