001 -Family

Geluidnota en verordening bedrijventerrein Mijdrecht


Geplaatst op: 28 augustus 2007
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen hebben op 28 augustus 2007 besloten om de Geluidnota en verordening Bedrijventerrein Mijdrecht ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

De geluidnota heeft als doel de situatie op het gebied van geluid voor bedrijven op het bedrijven-terrein te verbeteren. Door de nota worden onder voorwaarden hogere geluidniveaus toegestaan. Dit hogere geluidniveau geldt uitsluitend voor de gevels van geluidgevoelige objecten op het bedrijventerrein, zoals woningen. Voor geluidniveaus op woningen die niet op het bedrijventerrein staan, blijft dus de huidige regelgeving van kracht.

De ontwerpversie van het beleid lag van 10 mei t/m 20 juni 2007 ter inzage. Burgemeester en wethouders hebben hierop vijf reacties met mondelinge en/ of schriftelijke toelichtingen (zienswijzen) ontvangen. Deze zienswijzen worden beantwoord met een reactienota. In september zal de geluidnota aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden. Na vaststelling door de gemeenteraad zijn voor geïnteresseerden de geluidnota en de reactienota beschikbaar op de website van de gemeente De Ronde Venen, www.derondevenen.nl onder milieu-informatie. De documenten liggen dan ook ter inzage op het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met mw. M. van der Vliet, telefoon (0297) 29 16 61, email m.vandervliet@derondevenen.nl .

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Geluidnota en verordening bedrijventerrein Mijdrecht

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen hebben op 28 augustus 2007 besloten om de Geluidnota en verordening Bedrijventerrein Mijdrecht ter vaststelling aan de raad aan te bieden. De geluidnota heeft als doel de situatie op het gebied van geluid voor bedrijven op het bedrijven-terrein te verbeteren. Door de nota … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: