001 -Family

Participatie en inspraak bij maatschappelijke ondersteuning mogelijk


Geplaatst op: 28 augustus 2007
Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Volgens deze wet heeft de gemeente een aantal verplichtingen met betrekking tot de inspraak van inwoners. Op 28 augustus hebben burgemeester en wethouders van De Ronde Venen besloten om de verordening ‘Wmo-raad gemeente De Ronde Venen (2007)” ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

In deze verordening is de participatie en inspraak geregeld op het gebied van maatschappelijke ondersteuning door inwoners en gebruikers van Wmo voorzieningen.

Gemeente De Ronde Venen geeft de inspraak en participatie vorm volgens het zogenaamde ‘Utrechtse’ model. De essentie van dit model is een driehoek van Klankbordgroep, Wmo-raad en raadpleging van klanten en directe gebruikers.

De klankbordgroep (of breed overleg) bestaat uit vertegenwoordigers van gebruikers van Wmo voorzieningen, cliënten, huurdersvereniging van westhoek, mantelzorgers, zorgvrijwilligers enzovoort. De klankbordgroep vertegenwoordigt de breedte van de Rondeveense samenleving, vangt signalen op en geeft deze door aan de Wmo-raad. De gemeente en/of de Wmo-raad roept de klankbordgroep minimaal één keer per jaar bijeen.

De Wmo-raad is een afspiegeling van de klankbordgroep Wmo. De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Gezien het karakter van de Wmo geeft zij niet alleen advies over de Wmo maar ook over aangrenzende beleidsterreinen als woningbouw, verkeer, vervoer, werk en bijstand (minimabeleid).

Ook raadpleegt de Wmo-raad groepen klanten, inwoners die direct belang hebben bij het onderwerp, waarover het advies gaat. Als het advies senioren betreft, benadert de Wmo-raad deze groep. Ook kan de Wmo-raad een werkgroep instellen voor specifieke onderwerpen. Deze werkgroep legt haar bevindingen voor aan de Wmo-raad.

De gemeenteraad beslist op 27 september 2007 over de verordening Wmo-raad. Het besluit van de gemeenteraad over de verordening wordt gepubliceerd op de gemeentepagina. Acht dagen na de publicatiedatum treedt de verordening in werking.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Participatie en inspraak bij maatschappelijke ondersteuning mogelijk

Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Volgens deze wet heeft de gemeente een aantal verplichtingen met betrekking tot de inspraak van inwoners. Op 28 augustus hebben burgemeester en wethouders van De Ronde Venen besloten om de verordening ‘Wmo-raad gemeente De Ronde Venen … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: