001 - Bader

Actieplan om mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen


Geplaatst op: 28 augustus 2007
Gemeente, zorgcentra en verschillende andere organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg in De Ronde Venen willen dat mensen met beperkingen zolang mogelijk in hun eigen woning of woonomgeving kunnen blijven wonen.

Daarom hebben zij concrete afspraken gemaakt om dit te realiseren. De belangrijkste daarvan zijn:
• Het bouwen van 350 zorgwoningen voor 2015 die de verzorgingshuizen Nieuw Avondlicht en Gerardus Majella grotendeels gaan vervangen.
• Het realiseren van woonservicezones. Dit zijn gebieden waar gezondheids- en winkelvoorzie-ningen en welzijnsdiensten zijn gegroepeerd, met korte loopafstanden en zonder obstakels waardoor deze voorzieningen voor iedereen ook goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

De afspraken zijn vastgelegd in een uitvoeringsplan dat op 11 september in de commissie Welzijn wordt besproken. Dit is een uitwerking van de bestuursovereenkomst wonen, welzijn en zorg van de provincie Utrecht die is opgesteld in samenwerking met betrokken partijen, waaronder de gemeente, de zorgcentra, woningcorporaties, welzijnsinstellingen en zorgaanbieders. Centraal in deze overeen-komst staat de gedachte dat mensen met een beperking zolang mogelijk in de hun vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven wonen, ook als er sprake is van een toenemende behoefte aan welzijnsdiensten en zorg. Het gaat hierbij om ouderen, mensen met een verstandelijke, lichamelijke of een psychische beperking en chronisch zieken.

Het eerste belangrijke punt in het uitvoeringsplan is de realisatie van zorgwoningen die de verzorgingshuizen deels gaan vervangen. In de ondertekende bestuursovereenkomst is afgesproken de opvangcapaciteit van verzorgingshuizen voor 2015 met 50 tot 75 procent te verminderen. Dat uitgangspunt wordt gerealiseerd door de bestaande zorgcentra Nieuw Avondlicht en Gerardus Majella, die niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen, grotendeels te vervangen door zorgwoningen. Voor Nieuw Avondlicht zijn inmiddels nieuwbouwplannen ontwikkeld en ingediend bij de gemeente en het ministerie van VWS. Het college van B en W en Zorgcentra De Ronde Venen overleggen momenteel over de ombouw van het verzorgingshuis Gerardus Majella naar zorgpunten en rolstoelgeschikte wo-ningen op de locaties van het Estafetteproject, de sportvelden van Argon in Mijdrecht en CSW in Wilnis. Hiermee wordt heel direct invulling gegeven aan de doelstelling van het estafetteproject, te weten het op korte termijn realiseren van wonen, zorg en welzijn voor de vergrijzende bevolking van De Ronde Venen.

Het tweede belangrijke punt uit het uitvoeringsplan is de realisatie van de eerste woonservicezone rondom Nieuw Avondlicht en vervolgens op beide locaties van het estafetteproject en in de wijk Zui-derwaard in Vinkeveen.

Om ervoor te zorgen dat ook mensen in kleinere kernen zolang mogelijk in de hun vertrouwde omge-ving kunnen blijven wonen, worden onder andere de aanrijtijden van 24-uurszorg verbeterd en nieuwe ict-ontwikkelingen geïntroduceerd om zorg op afstand te kunnen bieden.

Het uitvoeringsplan is tot stand gekomen in samenspraak met (vertegenwoordigers van) mensen die behoren tot de doelgroep. Zij hebben ideeën kunnen lanceren voor het uitvoeringsplan. De commissie Welzijn bespreekt het concept-plan op 11 september. Reacties worden verwerkt in het definitieve plan. Bespreking van dat stuk staat gepland voor de commissie Welzijn op 9 oktober. Voor 25 oktober staat de behandeling in de gemeenteraad op de agenda.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Actieplan om mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen

Gemeente, zorgcentra en verschillende andere organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg in De Ronde Venen willen dat mensen met beperkingen zolang mogelijk in hun eigen woning of woonomgeving kunnen blijven wonen. Daarom hebben zij concrete afspraken gemaakt om dit te realiseren. De belangrijkste daarvan zijn: • Het … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: