001 - Bader

Nomineer een Vrijwilliger of een Vrijwilligersinitiatief


Geplaatst op: 26 juli 2007
Op dinsdag 6 november vindt de jaarlijkse Vrijwilligersdag van gemeente De Ronde Venen plaats. Het gemeentebestuur zal dan bekend maken wie de vrijwilliger van 2007 wordt en welke organisatie de titel vrijwilligersinitiatief 2007 krijgt.

Iedereen kan een vrijwilliger en/ of een vrijwilligersinitiatief voordragen. Een vrijwilligersinitiatief is een organisatie of specifiek onderdeel van een organisatie, bijvoorbeeld het bestuur of een commissie of een werkgroep. De winnende vrijwilliger ontvangt een blijvende herinnering en de organisatie met het beste vrijwilligersinitiatief ontvangt een prijs van € 500,-! Maar wie er ook wint, de prijzen en de Vrijwilligersdag zijn een eerbetoon aan elke vrijwilliger in De Ronde Venen. Want de belangeloze inzet van vele vrijwilligers leveren een aanzienlijke maatschappelijke bijdrage in gemeente De Ronde Venen.

Vrijwilligster van het jaar 2006 was mevrouw S. Vermaas-De Zwart. Zij was voorgedragen door de Zieken en Seniorencommissie Heilige Hart van Jezus-Vinkeveen. Mevrouw Vermaas was voorgedragen vanwege al het vrijwilligerswerk dat zij de afgelopen 25 jaar heeft gedaan ten behoeve van zieken en senioren van de parochie alsook haar vrijwilligerswerk ten behoeve van bewoners van Maria Oord. En in Vinkenoord kookt ze voor ouderen.

Burgemeester Burgman heeft bij het uitreiken van de prijs afgesproken dat zij een keer mee zou komen helpen met koken. Dat heeft ze onlangs ook gedaan tot groot genoegen van de bewoners.

Het vrijwilligersinitiatief van 2006 is Inloophuis ’t Anker geworden. De vrijwilligers van het inloophuis kregen de titel, omdat zij er in slagen om de gasten (mensen met kanker en hun naasten) onder soms zeer moeilijke omstandigheden op te vangen en helpen de draad weer op te pakken.

Mocht u ook iemand of een organisatie weten die naar uw mening in aanmerking komt om Vrijwilliger van het jaar 2007 te worden of de titel Vrijwilligersinitiatief van het jaar 2007 verdient, dan kunt u dit kenbaar maken door voor 1 oktober uw nominatie in te sturen. Wilt u een vrijwilliger of een vrijwilligersinitiatief voordragen, dan kunt u gebruik maken van de daartoe bestemde nominatieformulieren. De voordrachten worden beoordeeld op basis van algemeen geldende criteria.

Criteria
Om in aanmerking te kunnen komen voor de titel Vrijwilliger van het jaar 2007 dient de voorgedragen vrijwilliger woonachtig te zijn in gemeente De Ronde Venen. Het vrijwilligerswerk dient ten uitvoer gebracht te worden (zijn) in gemeente De Ronde Venen. En de vrijwilliger ontvangt geen inkomsten voor het werk dat hij/zij verricht (een onkostenvergoeding is wel mogelijk). De voordracht dient ondersteund te worden door een uitgebreide doch bondige motivatie waaruit blijkt waarom juist deze vrijwilliger in aanmerking moet komen voor de titel Vrijwilliger van het jaar 2007.

De voordracht dient uiterlijk op 1 oktober 2007 te zijn ontvangen. Later ontvangen voordrachten worden niet in behandeling genomen. Van degene of degenen, die de voordracht doen wordt geheimhouding verwacht. Dezelfde criteria gelden voor een voor te dragen vrijwilligersinitiatief.

De nominaties zullen bekeken worden door een onafhankelijk Comité van Aanbeveling. Het Comité van Aanbeveling zal het gemeentebestuur van advies dienen.

Burgemeester Burgman zal op 6 november bekend maken wie de uiteindelijke winnaars van 2007 zijn.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Nomineer een Vrijwilliger of een Vrijwilligersinitiatief

Op dinsdag 6 november vindt de jaarlijkse Vrijwilligersdag van gemeente De Ronde Venen plaats. Het gemeentebestuur zal dan bekend maken wie de vrijwilliger van 2007 wordt en welke organisatie de titel vrijwilligersinitiatief 2007 krijgt. Iedereen kan een vrijwilliger en/ of een vrijwilligersinitiatief voordragen. Een vrijwilligersinitiatief is een organisatie of specifiek … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: