001 - Bader

Intentieovereenkomst ondertekend voor Estafetteproject De Driehoek


Geplaatst op: 10 juli 2007
Gemeente De Ronde Venen en de combinatie Rabobank Veenstromen en Rabo Vastgoed gaan gezamenlijk de haalbaarheid van het Estafetteproject De Driehoek onderzoeken. De partijen ondertekenen daartoe donderdag 12 juli een intentieovereenkomst. Belangrijkste doel van het Estafetteproject is het bieden van een oplossing voor de vergrijzing.

De Ronde Venen krijgt de komende jaren te maken met een toenemend aantal ouderen. De gemeen-te wil daarop anticiperen door meer geschikte woonruimte voor senioren te bouwen, bij voorkeur in of bij wijken waar de vergrijzing tot knelpunten leidt. Bij de nieuwe woningen moeten ook voorzieningen komen op het gebied van welzijn en zorg.

Om dit te kunnen realiseren wil de gemeente op de velden van de voetbalverenigingen Argon en CSW woningen en voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn realiseren. De centrale ligging van de sportvelden maakt ze bijzonder geschikt voor de bouw van woningen en voorzieningen waardoor ou-deren langer in hun eigen wijk kunnen blijven wonen.

De gemeente heeft het voornemen een modern sportpark te realiseren in het gebied De Driehoek (het gebied tussen de Ringvaart, het bedrijventerrein en de Wilnisse Zijweg). Argon en CSW kunnen daar een plaats krijgen en zo de door hen gewenste uitbreiding en modernisering realiseren. Gekeken wordt of ook andere sportvoorzieningen en –verenigingen in het nieuwe sportpark een plek kunnen krijgen. Daarbij wordt gedacht aan de realisatie van een landijsbaan annex atletiekbaan, de verplaat-sing van Tennisvereniging Wilnis of de verplaatsing van Hockey Vereniging Mijdrecht. Bij de invulling van de oude sportvelden wordt ook onderzocht of daar winkels gerealiseerd kunnen worden. Het gaat daarbij om verplaatsing van bestaande winkels, in Wilnis van het winkelcentrum aan de Molmlaan en in Mijdrecht om winkelcentrum Adelhof.

De gemeente wil het project vanwege de omvang en complexiteit samen met een marktpartij realise-ren. Na een openbare selectieprocedure is eind vorig jaar de keuze gevallen op de combinatie Rabo-bank Veenstromen en Rabo Vastgoed. De intentieovereenkomst die de combinatie en de gemeente donderdag 12 juli ondertekenen moet uiteindelijk leiden tot een besluit over het aangaan van een sa-menwerkingsovereenkomst.

De gemeenteraad is donderdag 28 juni in grote meerderheid akkoord gegaan met het tekenen van de intentieovereenkomst. Wethouder Bram Rosendaal is blij met die brede steun. “Realisatie van Estafet-teproject De Driehoek is van groot belang omdat we daarmee inspelen op de ontwikkeling dat er steeds meer ouderen in de gemeente wonen. Niets doen betekent dat het voor hen steeds moeilijker wordt in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.’’

Tijdens de raadsvergadering maakten omwonenden van de Driehoek gebruik van het spreekrecht. Zij steunen de langetermijnvisie van de gemeente, maar hebben grote problemen met de aanleg van een sportcomplex in het gebied van De Driehoek. Daarom is tijdens de vergadering afgesproken dat de komende tijd ook naar alternatieve locaties wordt gezocht voor de aanleg van het sportcomplex.

Gemeente en Rabo hechten groot belang aan goed overleg met alle omwonenden van het project. Daarom is het initiatief genomen om per deelgebied een overleggroep in te stellen. Via deze groepen willen gemeente en Rabo in gesprek komen met omwonenden en andere direct betrokkenen. Doel van de gesprekken is om ideeën en reacties te horen en om informatie uit te wisselen over de voort-gang. Inmiddels hebben zich verschillende belangstellenden aangemeld, maar om sprake te laten zijn van een goede afvaardiging zijn meer deelnemers noodzakelijk. Belangstellenden kunnen zich mel-den bij gemeentelijke projectleider Martin Heijtel van het Estafetteproject De Driehoek via (0297) ¬29 18 18 of m.heijtel@derondevenen.nl.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Intentieovereenkomst ondertekend voor Estafetteproject De Driehoek

Gemeente De Ronde Venen en de combinatie Rabobank Veenstromen en Rabo Vastgoed gaan gezamenlijk de haalbaarheid van het Estafetteproject De Driehoek onderzoeken. De partijen ondertekenen daartoe donderdag 12 juli een intentieovereenkomst. Belangrijkste doel van het Estafetteproject is het bieden van een oplossing voor de vergrijzing. De Ronde Venen krijgt de … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: