001 -Family

Voorontwerp bestemmingsplan Marickenland gereed voor inspraak


Geplaatst op: 5 juni 2007
Het voorontwerp bestemmingsplan “Marickenland” is gereed voor de inspraak. Dit vooront-werp is opgesteld op basis van de Nota van Uitgangspunten, het MER (Milieu Effecten Rappor-tage) voor Marickenland en de Structuurvisie Marickenzijde, die de gemeenteraad in april heeft vastgesteld.

Verschillende onderdelen in het plan zijn op dit moment nog niet uitgekristalliseerd, bijvoorbeeld de precieze inrichting van het natuur- en recreatiegebied of de uitwerkingsregels voor het woongebied. De verwachting is dat de inspraak op deze punten nuttige informatie oplevert. In de loop van het jaar wordt het bestemmingsplan verder gedetailleerd.

De inspraakperiode wordt nu voorbereid en start naar verwachting 14 juni a.s. Hieraan voorafgaand worden betrokkenen persoonlijk geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief en verschijnt een pu-blicatie in de krant en op internet. Tegelijk met het bestemmingsplan vindt ook inspraak op het MER plaats en wordt advies gevraagd aan een groot aantal overheden en andere organisaties.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Voorontwerp bestemmingsplan Marickenland gereed voor inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan “Marickenland” is gereed voor de inspraak. Dit vooront-werp is opgesteld op basis van de Nota van Uitgangspunten, het MER (Milieu Effecten Rappor-tage) voor Marickenland en de Structuurvisie Marickenzijde, die de gemeenteraad in april heeft vastgesteld. Verschillende onderdelen in het plan zijn op dit moment nog niet uitgekristalliseerd, … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: