001 -Family

Verbinding Marickenzijde met Wilnis


Geplaatst op: 5 juni 2007
Burgemeester en Wethouders zullen de raad voorstellen een nieuwe weg met een rotonde op de Pieter Joostenlaan aan te leggen voor de verbinding van Marickenzijde met Wilnis via de wethouder Van Damlaan. Hiervoor moeten 28 woningen en 8 garages worden gesloopt. Daar-voor in de plaats worden 20 tot 28 nieuwe woningen met ruim groen gebouwd.

Het collegebesluit is gebaseerd op de Keuzenotitie Verbinding Marickenzijde – Wilnis december 2006, met verschillende varianten voor de verbinding Marickenzijde/Wilnis, gebaseerd op diverse onderzoe-ken. De nu door het college gekozen variant is het meest verkeersveilig en heeft de grootste toe-komstwaarde. De meningen van de huidige bewoners en omwonenden over de verschillende varian-ten zijn verdeeld.

Uitgangspunten vergoedingen en herhuisvesting
In het voorstel aan de gemeenteraad zijn uitgangspunten opgenomen voor vergoedingen aan en het herhuisvesten van de huidige bewoners.
• Betrokken eigenaren en huurders zullen voldoende worden gecompenseerd voor redelijkerwijs te maken kosten, die voortvloeien uit aankoop en sloop, zodanig dat niemand er financieel slechter van wordt.
• De vergoedingen zullen op het moment dat de kosten volgens afspraak gemaakt worden, worden uitgekeerd aan de bewoners. Het is aan de bewoners hoe dit geld besteed wordt.
• Vergoedingen aan eigenaren worden uitgekeerd na toestemming van de raad met aankoop en, aan huurders, na het bereiken van een overeenkomst met Westhoek.
• Met Westhoek wordt een overeenkomst gemaakt met afspraken over de aankoopvergoeding, ontwikkelingsrechten, grondprijzen, herhuisvesting etc.
• De volgende kosten worden vergoed (met prijsindexatie):
o voor huurders en eigenaren: verhuiskosten, herinrichtingskosten (stoffering), aanpassen nieuwe tuin (indien van toepassing), kosten deskundige bijstand;
o voor huurders: dagwaarde van zelf aangebrachte (niet meeneembare) voorzieningen (niet zijnde stoffering en tuin), kosten dubbele huur (redelijke termijn), extra kosten bij een wis-selwoning
o voor eigenaren: bijkomende kosten voor de aankoop van een gelijkwaardige vervangende woning, zoals overdrachtbelasting, kosten notaris en kadastraal recht, kosten aankoopop-dracht makelaar, kosten financiering, waaronder taxatie.
• De woning wordt gekocht op basis van marktwaarde. De prijs wordt vastgesteld na onderhande-ling tussen de gemeente en de eigenaar.
• De eigenaren worden stadsvernieuwingsurgent nadat onderhavig raadsbesluit is genomen, voor huurders is ook overeenstemming met Westhoek noodzakelijk. Betrokkenen worden aangemerkt als urgent woningzoekende en krijgen voorrang bij woningtoewijzing.

Het college zal de uitgangspunten uitwerken in regelingen en daarover onderhandelen met betrokken bewoners.

Over het verwachte tempo van aankopen kan op dit moment niets worden gezegd.

Het leeg hebben van de woningen is gepland op een nog nader te bepalen moment tussen 2012 en 2016. Hierop volgend (tussen 2013 en 2016) wordt de weg aangelegd.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Verbinding Marickenzijde met Wilnis

Burgemeester en Wethouders zullen de raad voorstellen een nieuwe weg met een rotonde op de Pieter Joostenlaan aan te leggen voor de verbinding van Marickenzijde met Wilnis via de wethouder Van Damlaan. Hiervoor moeten 28 woningen en 8 garages worden gesloopt. Daar-voor in de plaats worden 20 tot 28 nieuwe … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: