001 -Family

Randvoorwaarden vestiging discotheek in De Ronde Venen


Geplaatst op: 5 juni 2007
Het college heeft randvoorwaarden vastgesteld waarbinnen vestiging van een discotheek in De Ronde Venen mogelijk is. Er zijn meerdere aanleidingen tot het opstellen van deze voorwaarden.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat er in De Ronde Venen een grote behoefte is aan uit-gaansgelegenheid voor jongeren van 16 jaar en ouder. Vestiging van een discotheek in de gemeente is onder jongeren een grote wens.

Ook zijn er in voorgaande jaren verzoeken ingediend voor vestiging van een discotheek in De Ronde Venen. In het beleidsplan “Samen sterk met onze inwoners” heeft het college opgenomen mee te willen werken aan de vestiging van een discotheek in de gemeente. Het creëren van deze randvoor-waarden is de taak van de gemeente. Hierbij wordt dus gedacht aan de plek van vestiging, de doel-groep lokaal of regionaal en in het kader van openbare orde en veiligheid onder meer het vaststellen van de openingstijden.

De volgende kaders zijn door het college vastgesteld:
• Vestiging van een discotheek in de lintbebouwing van Wilnis of Vinkeveen is niet mogelijk.
• De woonwijken en de centra van de verschillende kernen komen niet in aanmerking.
• Vestiging van een discotheek in een landelijk gebied wordt ontraden.
• Vestiging aan de rand van een van de centra is na onderzoek mogelijk.
• Vestiging op een bedrijventerrein zou mogelijk kunnen zijn.

Op het moment dat een daadwerkelijke aanvraag voor een bepaalde locatie wordt ingediend (met uitsluiting van eerder genoemde locaties) wordt er nader onderzoek naar de mogelijkheden van de betreffende locatie gedaan. Een en ander kan niet zonder specifieke procedures plaatsvinden.

Voor een discotheek gelden openingstijden zoals die in juni 2007 worden vastgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening. Verder moet de discotheek voldoen aan alle wettelijke eisen zoals die o.m. zijn vastgelegd in de Drank- en horecawet, besluit horeca- sport- en recreatie-inrichting, Wet milieu-beheer, Algemene Plaatselijke Verordening, Brandveiligheidsregels en aan de Bouwregelgeving.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Randvoorwaarden vestiging discotheek in De Ronde Venen

Het college heeft randvoorwaarden vastgesteld waarbinnen vestiging van een discotheek in De Ronde Venen mogelijk is. Er zijn meerdere aanleidingen tot het opstellen van deze voorwaarden. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat er in De Ronde Venen een grote behoefte is aan uit-gaansgelegenheid voor jongeren van 16 jaar en ouder. … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: