001 - Bader

Plan van scholen 2008-2011


Geplaatst op: 30 mei 2007
Op grond van de Wet op het primair onderwijs (WPO) dient de gemeenteraad jaarlijks een plan van nieuwe scholen vast te stellen. Deze keer betreft dit plan de schooljaren 2008-2009, 2009-2010 en 2010-2011.

In dit verband hebben burgemeester en wethouders in de vergadering van 29 mei 2007 besloten de gemeenteraad in zijn vergadering van juni 2007 voor te stellen:
• dat vermeerdering van het aantal openbare scholen voor basisonderwijs in de planperiode 2008-2009, 2009-2010 en 2010-2011 niet nodig is om te voorzien in voldoende gelegenheid tot het volgen van openbaar onderwijs;
• dat vaststelling van het scholenplan voor de planperiode 2008-2009, 2009-2010 en 2010-2011 wegens het ontbreken van plannen tot stichting van nieuwe basisscholen achterwege kan blijven;
• dit raadsbesluit ter goedkeuring aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor te leggen.

Een raadsbesluit om geen plan van nieuwe scholen vast te stellen behoeft uitsluitend de goedkeuring van de minister van Onderwijs Cultuur & Wetenschap indien in het voorgaande jaar een zelfde besluit werd genomen en daarvoor geen goedkeuring is gevraagd. In 2006 is geen goedkeuring aangevraagd en daarom zal in 2007 een verzoek om goedkeuring aan de minister moeten worden voorgelegd.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Plan van scholen 2008-2011

Op grond van de Wet op het primair onderwijs (WPO) dient de gemeenteraad jaarlijks een plan van nieuwe scholen vast te stellen. Deze keer betreft dit plan de schooljaren 2008-2009, 2009-2010 en 2010-2011. In dit verband hebben burgemeester en wethouders in de vergadering van 29 mei 2007 besloten de gemeenteraad … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: