001 -Family

Gemeente helpt inwoners bij inspraak Schiphol


Geplaatst op: 10 mei 2007
De gemeenten Uithoorn en Aalsmeer vrezen dat de groei van Schiphol meer (geluid)hinder voor de regio zal opleveren. Daarom laten zij zich horen via een zienswijze op de startnotitie. Bovendien stellen zij een standaardreactie beschikbaar voor inwoners die ook hun mening willen geven.

Schiphol wil verder groeien, maar dat kan niet binnen de bestaande handhavingsregels. Het kabinet wil groei mogelijk maken en denkt dat dit kan binnen de bestaande milieugrenzen, als Schiphol extra maatregelen treft om hinder te beperken. Ook moeten de regels worden aangepast. Voordat dit kan moet éérst onderzocht worden welke milieueffecten dit heeft en hoe deze geminimaliseerd kunnen worden. In de startnotitie ‘verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio’ staat hoe dat onderzoek wordt opgezet en welke alternatieven onderzocht worden. Er is nu voor iedereen inspraak mogelijk om aan te geven of er andere zaken of alternatieven onderzocht moeten worden.

Wat gaat er gebeuren
Schiphol wil groeien, maar kan dit niet binnen de huidige handhavingsregels. Deze groei vindt Schiphol nodig voor het behoud van de mainportfunctie. Het kabinet wil die groei mogelijk maken, maar wél binnen de bestaande milieugrenzen, door maatregelen te treffen om de hinder te verminderen. Er wordt een milieueffect rapport (MER) opgesteld, dat duidelijk moet maken wat de milieugevolgen zijn van verschillende varianten. Ook wordt een convenant opgesteld waar maatregelen voor hinderbeperking in staan en één met maatregelen voor verbetering van de leefbaarheid. Dit pakket moet volgens het kabinet leiden tot groeimogelijkheden voor Schiphol.

Wat doet de gemeente?
De gemeente heeft begrip voor het belang van de mainportfunctie van Schiphol , maar wil niet nog meer hinder van Schiphol. Daarom werkt de gemeente zoveel mogelijk samen met andere (regio) gemeenten om samen sterk te staan. Bij het overleg voor het convenant vertegenwoordigt Amstelveen de regio ten zuiden van de luchthaven om onze belangen daar te behartigen. Daarnaast maken we gebruik van inspraakmogelijkheden, steeds wanneer dat kan, dus ook nu bij de startnotitie. De gemeenten willen dat er serieuze, concrete hinderbeperkende maatregelen in het convenant komen, zoals bijvoorbeeld voor het uitvliegen vanaf de Aalsmeerbaan.

De hoofdlijn van de reactie op de startnotitie zal zijn dat de regio voor meer hinder vreest. Daarom vinden wij dat niet automatisch gekozen moet worden voor groei van het aantal vluchten. Eerst moet duidelijk zijn wat nu precies nodig is voor die mainportfunctie. Ook moet het milieueffectrapport op een aantal onderdelen worden uitgebreid, zodat precies duidelijk wordt hoeveel extra hinder op welke plek voorzien wordt bij de verschillende varianten.

Wat kunnen inwoners doen?
Ook u kunt uw geluid laten horen, door in te spreken, nu op de startnotitie en straks als de resultaten bekend zijn bij de besluitvorming. U kunt daarvoor zelf een reactie schrijven, maar u kunt ook gebruik maken van de standaardreactie die de gemeente opstelt. Deze wordt donderdag 10 mei na 15.00 uur op de website (www.aalsmeer.nl) geplaatst. De inspraaktermijn loopt woensdag 16 mei af.

Deze link verwijst naar de inspraaksite, met hoe het werkt
www.schipholbeleid.nl/html/1_1-1.php?id=1176825151

Deze link naar de pagina van het inspraakpunt
http://www.inspraakvenw.nl/   

De inspraakperiode loopt van 19 april tot en met 16 mei 2007.

Als u vindt dat er voor de milieueffectrapportage andere zaken of alternatieven onderzocht moeten worden, kunt u dit tot en met 16 mei 2007 laten weten.

Uw schriftelijke reactie stuurt u naar
Inspraakpunt
Startnotitie m.e.r. ‘Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio’
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

Vanaf 19 april kunt ook online uw mening geven door op www.inspraakvenw.nl een reactieformulier in te vullen.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Gemeente helpt inwoners bij inspraak Schiphol

De gemeenten Uithoorn en Aalsmeer vrezen dat de groei van Schiphol meer (geluid)hinder voor de regio zal opleveren. Daarom laten zij zich horen via een zienswijze op de startnotitie. Bovendien stellen zij een standaardreactie beschikbaar voor inwoners die ook hun mening willen geven. Schiphol wil verder groeien, maar dat kan … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: