001 -Family

Vergunningen voor uitwegen niet meer nodig


Geplaatst op: 8 mei 2007
In de raad van 26 april 2007 is besloten om het beleid en de werkwijze voor de aanleg of wijzi-ging van uitwegen aan te passen. Hiermee is het voor particulieren en bedrijven mogelijk om zonder vergunning een uitweg in eigen beheer aan te leggen of te wijzigen.

In 2006 is gestart met het analyseren en verbeteren van werkprocessen, waarbij als resultaat wordt beoogd dat de (administratieve) last voor inwoners en bedrijven vermindert, de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven verder verbetert, de procedures korter worden en tegenstrijdige voorschriften worden voorkomen. In dit kader is de uitwegvergunning tegen het licht gehouden. De voorgestelde beleidswijziging en werkwijze voor de aanleg of wijziging van uitwegen past in het uitgangspunt van het verkorten van procedures en het saneren van regels.

Op 9 januari 2007 is door het college besloten dat voorafgaand aan de besluitvorming in de raad de openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toe te pas-sén. Gedurende de inspraaktermijn van vier weken zijn geen reacties ontvangen.

De gemeenteraad heeft daarom, in overeenstemming met het besluit van het college van 9 januari 2007 en de rapportage uitwegen 2006 het beleid en de werkwijze voor de aanleg en wijziging van uitwegen vastgesteld.

In het gewijzigde beleid en de veranderde werkwijze mag een uitweg door een particulier/bedrijf in eigen beheer worden aangelegd of gewijzigd als:
• de aanleg of wijziging tijdig doch minimaal 5 werkdagen voor start uitvoering schriftelijk gemeld is;
• daar om reden van verkeerveiligheid geen bezwaar tegen is;
• daartegen vanuit de eigenaar en wet- en regelgeving geen bezwaar bestaat;
• de eigenaar van een eventueel obstakel medewerking verleent aan de verplaatsing of verwij-dering daarvan;
• het een eerste uitweg voor een perceel betreft;
• niet meer dan één openbare parkeerplaats verloren gaat en daarvoor in de plaats minimaal één parkeerplaats op eigen terrein komt;
• er op eigen terrein voldoende gelegenheid is om te parkeren;
• vorm, afmetingen, constructie, materialen en wijze van uitvoeren voldoen aan de door de ge-meente gestelde eisen en voorwaarden.

De wenselijkheid van een uitweg wordt niet meer beoordeeld op onderstaande criteria:
• bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
• bescherming van de groenvoorziening in de gemeente.

De effecten van het gewijzigde beleid en de veranderde werkwijze worden na 1 jaar geëvalueerd.

Met betrekking tot uitwegen worden geen leges meer in rekening gebracht.

Het gewijzigde beleid en de veranderde procedure treden op 17 mei 2007 in werking.

Voor meer inhoudelijke informatie en een meldingsformulier kunt u vanaf 17 mei 2007 terecht op de gemeentelijke website www.derondevenen.nl.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Vergunningen voor uitwegen niet meer nodig

In de raad van 26 april 2007 is besloten om het beleid en de werkwijze voor de aanleg of wijzi-ging van uitwegen aan te passen. Hiermee is het voor particulieren en bedrijven mogelijk om zonder vergunning een uitweg in eigen beheer aan te leggen of te wijzigen. In 2006 is … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: