001 -Family

Wethouder Overbeek (CDA) tekent nieuw convenant met centrumgemeente Amsterdam


Geplaatst op: 24 april 2007
De opvang van dak- en thuislozen, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en de bestrijding van huiselijk geweld zijn de onderwerpen waarover Aalsmeer met zes andere gemeenten, waaronder de centrumgemeente Amsterdam, afspraken heeft gemaakt. Die zijn vastgelegd in een convenant dat op dinsdag 17 april is ondertekend tijdens een bijeenkomst op het raadhuis van Haarlemmermeer door de wethouders welzijn en zorg van de betrokken gemeenten.

Met het convenant beogen Haarlemmermeer, Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn hun samenwerking te intensiveren en een passend aanbod van voorzieningen en activiteiten in de regio te bewerkstelligen. Hiermee moeten kwetsbare mensen goed worden opgevangen, verzorgd, behandeld en worden teruggeleid naar een meer 'normaal' leven.

Het vorige convenant werd in 2002 afgesloten en liep in mei 2005 af. Toen werd afgesproken dat het nieuwe convenant pas in 2007 zou ingaan. Het jaar 2006 werd aangemerkt als overgangsjaar. In het vorige convenant werd alleen in algemene termen geschetst wat de rol was van Amsterdam als centrumgemeente van de regio. Tot 2006 kregen de regiogemeenten geen middelen. Alleen de Brijder Verslavingszorg ontving drie ton voor activiteiten in de regio. De maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen) en de vrouwenopvang in Amsterdam waren ook bedoeld voor de inwoners uit de regio Amstelland en de Meerlanden.

Gegroeid
De regiogemeenten zijn inmiddels gegroeid en daarmee hun stedelijke problematiek. De oprichting van een opvang voor dak- en thuislozen in de gemeente Haarlemmermeer is in dit verband veelzeggend. In het overgangsjaar 2006 werd overeenstemming bereikt over een financiële bijdrage van Amsterdam aan deze Haarlemmermeerse voorziening. Ook werden vorig jaar afspraken gemaakt over de rol van de vrouwenopvang in Amsterdam voor de regio. Deze en andere ontwikkelingen maakten een nieuw convenant noodzakelijk. Met het nieuwe convenant wordt zo'n 7,5 ton extra ter beschikking gesteld aan de regiogemeenten.

Eén jaar
Als gevolg van veranderingen bij de regionale GGD is besloten dat het nieuwe convenant voor één jaar geldig is. Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Aalsmeer sluiten zich voor de uitvoering van de openbare gezondheidzorg per 1 januari 2008 hoogstwaarschijnlijk aan bij de GGD-Amsterdam en Haarlemmermeer bij de GGD-Kennemerland, een onderdeel van de Hulpverleningsdienst Kennemerland.

Aangezien deze veranderingen gevolgen kunnen hebben voor de taken op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg wordt het nieuwe convenant vooralsnog afgesloten voor de periode van één jaar.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Wethouder Overbeek (CDA) tekent nieuw convenant met centrumgemeente Amsterdam

De opvang van dak- en thuislozen, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en de bestrijding van huiselijk geweld zijn de onderwerpen waarover Aalsmeer met zes andere gemeenten, waaronder de centrumgemeente Amsterdam, afspraken heeft gemaakt. Die zijn vastgelegd in een convenant dat op dinsdag 17 april is ondertekend tijdens een bijeenkomst op het raadhuis … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: