001 -Family

Sportieve aanpak De Ronde Venen


Geplaatst op: 3 april 2007
Het college heeft in de vergadering van 3 april 2007 ingestemd met het opstellen van een Kadernota Sport en een Plan van Aanpak Kadernota Sport. In september 2007 wordt de Kadernota Sport gepresenteerd.

De Ronde Venen heeft de afgelopen jaren een sportieve groei doorgemaakt.

Daarnaast maken de landelijke en plaatselijke ontwikkelingen 2007 tot een moment om sa-men met buurtverenigingen, scholen, sportverenigingen en welzijnsorganisaties te evalueren of de gemeente de afgelopen jaren efficiënt en effectief te werk is gegaan en of de juiste kwaliteit wordt aangeboden. Ook wil de gemeente weten wat de inwoners verwachten op het beleidsterrein Sport.

Dit leidt uiteindelijk tot een Kadernota Sport, waarin de consequenties van de landelijke en plaatselijke ontwikkelingen voor het sportbeleid van de gemeente zijn verwerkt en waarin de gemeente haar ambitieniveau op het gebied van sport voor de komende jaren neerlegt.

Plan van Aanpak Het plan van aanpak is bedoeld om:
 • Voor betrokkenen inzichtelijk te maken op welke manier de gemeente wil komen tot de Kadernota Sport in september 2007.
 • Inzicht te geven in de wijze van communiceren met de betrokken partners

  Landelijke en plaatselijke ontwikkelingen
  De landelijke en plaatselijke ontwikkelingen zijn hieronder aangegeven:
  Nota Tijd voor Sport – Ministerie van VWS
  Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  Afronding Breedtesportimpuls – Op 31 december 2007
  Start Bosimpuls – Op 1 januari 2008
  Werkdocument V – De Ronde Venen; hierin staat de inwoner centraal. Dit betekent dat de inwoner wordt geraadpleegd over en betrokken bij het sportbeleid.
 • Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

  Bron: Gemeente De Ronde Venen

  Dit bericht delen via:
  Opties:

  Inschrijven nieuwsbrief


  Alle velden zijn verplicht

  Je gegevens:

  Sportieve aanpak De Ronde Venen

  Het college heeft in de vergadering van 3 april 2007 ingestemd met het opstellen van een Kadernota Sport en een Plan van Aanpak Kadernota Sport. In september 2007 wordt de Kadernota Sport gepresenteerd. De Ronde Venen heeft de afgelopen jaren een sportieve groei doorgemaakt. Daarnaast maken de landelijke en plaatselijke … Lees meer »


  Alle velden zijn verplicht

  Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

  Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

  Je gegevens:
  Gegevens van de ontvanger: