001 - Bader

De Ronde Venen is UVL (Utrechts VerkeersVeiligheidsLabel) gemeente


Geplaatst op: 3 april 2007
Op 3 april 2007 hebben gedeputeerde Mik en wethouder Dekker het UVL-convenant onder-tekend.

Utrechts VerkeersVeiligheidsLabel
Kinderen zijn de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Spelend in het drukke verkeer zijn zij zich vaak niet bewust van de gevaren in het verkeer. Ouders, school, en gemeente kunnen veel doen om de veiligheid van kinderen in het verkeer te vergroten. Door ze te leren over de gevaren, door ze te laten oefenen, door de routes tussen school en huis zo veilig mogelijk te maken, én natuurlijk: door het goede voorbeeld te geven. Dat is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom werken in heel Nederland velen samen aan structurele verkeersedu-catie onder de naam VerkeersVeiligheidsLabel. Het ROV-Utrecht heeft samen met de pro-vincie en het Bestuur Regio Utrecht het Utrechts VerkeersVeiligheidsLabel (UVL) in het le-ven geroepen. Het UVL is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Scholen die in het bezit zijn van het Label laten zien dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Ook voor ouders een geruststellende gedachte. Deelname aan het Label is gratis. Het ROV-Utrecht subsidieert de aanschaf van een goede verkeersmethode en de gemeenten werken samen met de scholen aan verkeersveilige schoolomgevingen.

In negen provincies (Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Zuid Holland, Zeeland, Noord Brabant, Limburg en Utrecht) kunnen scholen het Label behalen. In Nederland zijn nu circa 400 basisscholen met het Label en er zijn ruim 600 scholen bezig om het Label te be-halen en dit aantal groeit wekelijks.

Het UVL-convenant
Het convenant bevat de afspraak die de gemeente De Ronde Venen en het ROV-Utrecht maken over de samenwerking rond het Utrechts VerkeersveiligheidsLabel. De gemeente De Ronde Venen verplicht zich de basisscholen die aan het UVL project deelnemen te steunen middels een structureel bedrag op de begroting en door middel van het instellen van een verkeerswerkgroep. Door de verkeerswerkgroep kan de gemeente de deelnemende scholen in hun samenwerking steunen en het project in zekere mate regisseren. Daarnaast faciliteert de gemeente het praktisch verkeersexamen en heeft zij aandacht voor een veilige school-omgeving.

Het ROV-Utrecht draagt zorg voor de inhoudelijke ondersteuning van de deelnemende scho-len. De UVL-adviseur bezoekt daartoe de individuele scholen, helpt de werkgroep met het actieplan en beantwoordt i.s.m. het UVL-team de vragen. Ook kan zij / hij de gemeentelijke werkgroep van advies dienen. Tevens verplicht het ROV-Utrecht zich tot subsidiëren van lespakketten voor scholen en verzorgt het de publiciteit in samenwerking met de gemeente.

Basisscholen in De Ronde Venen en het UVL
De Ronde Venen heeft 19 basisschool locaties. De Antoniusschool in De Hoef en de Willispoort in Wilnis hebben het Label al behaald. Vijf scholen (De Fontein, Pr. Beatrix, Kon. Juliana, Polder-trots en Veenzijde werken aan het behalen van het Label). Aanmelden kan bij het ROV-Utrecht, tel. 030-258 3323 of 3380.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

De Ronde Venen is UVL (Utrechts VerkeersVeiligheidsLabel) gemeente

Op 3 april 2007 hebben gedeputeerde Mik en wethouder Dekker het UVL-convenant onder-tekend. Utrechts VerkeersVeiligheidsLabelKinderen zijn de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Spelend in het drukke verkeer zijn zij zich vaak niet bewust van de gevaren in het verkeer. Ouders, school, en gemeente kunnen veel doen om de veiligheid van kinderen … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: