001 -Family

Parkeerplaats Voorbancken opgeheven


Geplaatst op: 27 maart 2007
Het college heeft besloten het voornemen bekend te maken de vrachtwagenparkeer-plaats bij Voorbancken in Vinkeveen op te heffen. Op een deel van de weg Voorbanc-ken was het toegestaan om vrachtwagens tot 26 ton te parkeren. In het tweede kwar-taal van 2007 wordt echter gestart met het bouwrijp maken van de naastgelegen grond ten behoeve van de woonwijk Westerheul IV. Het is daarom niet wenselijk dat de vrachtwagens daar nog langer geparkeerd staan.

Vanaf de Mijdrechtse Dwarsweg tot aan het begin van het bedrijventerrein Voorbancken (ter hoogte van PK Sport) konden vrachtwagens geparkeerd staan. Tijdens het bouwrijp maken van de grond zal het aantal verkeersbewegingen van en naar de bouwlocatie toenemen.

Geparkeerde vrachtwagens op Voorbancken zullen hierbij in de weg staan.

Uit een inventarisatie ter plaatse in de periode maart 2006, is gebleken dat er twee vracht-wagens geregeld gebruik maken van deze faciliteit.

En alternatieve locatie voor het parkeren van de vrachtwagens is onderzocht. De vier onder-zochte locaties worden echter niet geschikt geacht voor het realiseren van een tijdelijke par-keerplaats voor vrachtwagens.Het is de bedoeling dat de vrachtwagens voortaan bij het be-drijf parkeren. De overige vrachtwagens kunnen terecht op de vrachtwagenparkeerplaats op het bedrijventerrein Mijdrecht.

Het besluit zal zes weken ter inzage worden gelegd. Aan belanghebbenden zal gelegenheid worden gegeven om een reactie in te dienen. Na een termijn van zes weken wordt een defi-nitief besluit genomen.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Parkeerplaats Voorbancken opgeheven

Het college heeft besloten het voornemen bekend te maken de vrachtwagenparkeer-plaats bij Voorbancken in Vinkeveen op te heffen. Op een deel van de weg Voorbanc-ken was het toegestaan om vrachtwagens tot 26 ton te parkeren. In het tweede kwar-taal van 2007 wordt echter gestart met het bouwrijp maken van de … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: