001 -Family

Impuls voor breedtesport in De Ronde Venen


Geplaatst op: 27 maart 2007
Het college heeft ingestemd met de evaluatie Breedtesportimpuls 2006. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangt jaarlijks een evaluatie over de Breedtesportimpuls. In het plan van aanpak Breedtesportimpuls De Ronde Venen, dat is vastgesteld op 11 juni 2002, zijn de deelprojecten Sport en Onderwijs, Sport en Vol-wassenen, Sport voor Specifieke doelgroepen, PR en Promotie en Verenigingsonder-steuning beschreven. In 2006 zijn binnen alle deelprojecten activiteiten uitgevoerd.

Het rijk (ministerie VWS) heeft in 2001 een subsidie toegekend voor een periode van 2002 tot 2008 voor de Breedtesportimpuls. Ook de gemeente investeert in breedtesport. Doordat de uitvoering van de Breedtesportimpuls sinds 2005 volledig wordt uitbesteed aan Sportser-vice Midden Nederland, kunnen kwalitatief goede projecten worden gerealiseerd en kan de gemeente zich richten op het voeren van de regie binnen de projecten.

Evaluatie 2006
Sport en Onderwijs

-Het project Kies voor Hart en Sport is uitgevoerd op diverse basisscholen in de gemeente. In totaal hebben 448 kinderen (tegenover 243 in 2005) meegedaan met activiteiten onder schooltijd en 549 (tegenover 368 in 2005) meegedaan met activiteiten na schooltijd.
-Op zeven basisscholen is voorlichting gegeven over sport en gezondheid en sportiviteit en respect (160 kinderen hebben hieraan deelgenomen)
-Op twee basisscholen is een methodische leerlijn voor bewegingsvrijheid ingevoerd.
-Er zijn voor het eerst sportclinics onder schooltijd in het Voortgezet Onderwijs gegeven. Hieraan hebben 80 leerlingen deelgenomen.
-In november hebben 614 leerlingen van 5 verschillende basisscholen deelgenomen aan “Heel Nederland Danst” op het Raadhuisplein. De sportieve uitstraling van de gemeente groeit hiermee.

Sport en Volwassenen
-Het project zomerfit 50+ is georganiseerd. Aan deze instuif hebben in totaal 403 senioren deelgenomen (tegenover 180 in 2005), waaronder 80 niet-actieve senioren (tegenover 20 in 2005)
-Twee sportverenigingen in de gemeente hebben hun activiteiten uitgebreid met een senio-renactiviteit
-Op 23 september 2006 is de veilige looproute “Rondje Mijdrecht” geopend.

Sport voor specifieke doelgroepen
-De samenwerking met Gymvereniging Mijdrecht (GVM ’79) is voorgezet ten behoeve van het aanbieden van ClubExtra voor kinderen met een zwakke motorische ontwikkeling tussen 5 en 9 jaar. Eind december 2006 namen 14 kinderen deel aan ClubExtra activiteiten.
-In 2006 zijn 5 kinderen vanuit ClubExtra doorgestroomd naar een reguliere sportvereniging.
-In samenwerking met het Samenwerkingsverband Utrecht West (SUW) en Sportservice Midden Nederland (SMN) is in 2006 het project regionalisering gehandicaptensport gestart. Doel is om door samenwerking van verschillende gemeenten in de regio een breder sport-pakket te kunnen aanbieden aan mensen met een lichamelijke en geestelijke beperking.

PR en Promotie
-De sportwijzer De Ronde Venen 2006 is huis-aan-huis verspreid. In de sportwijzer staan alle sportverenigingen in de gemeente vermeld.
-Alle informatie over sport in de gemeente is beschikbaar op de website www.sportinderondevenen.nl
In 2006 is het bezoek aan de website gestegen met 16 %.

Verenigingsondersteuning
-Vier verenigingen hebben naar aanleiding van een ondersteuningstraject nieuw beleid op papier staan en in de praktijk gebracht.
-Zeven verenigingen zijn geadviseerd over vrijwilligersbeleid.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Impuls voor breedtesport in De Ronde Venen

Het college heeft ingestemd met de evaluatie Breedtesportimpuls 2006. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangt jaarlijks een evaluatie over de Breedtesportimpuls. In het plan van aanpak Breedtesportimpuls De Ronde Venen, dat is vastgesteld op 11 juni 2002, zijn de deelprojecten Sport en Onderwijs, Sport en Vol-wassenen, Sport voor … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: