001 -Family

Samenwerking Utrecht-West op gang


Geplaatst op: 27 maart 2007
Regio - Negen gemeenten in het westelijk deel van de provincie Utrecht zien steeds meer kansen op het gebied van intergemeentelijke samenwerking. Niet alleen de 8 initiatiefnemers (Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Lopik. Montfoort, Oudewater en Woerden) maar ook Maarssen ontmoeten elkaar steeds vaker aan de overlegtafel.

Hoog tijd om betrokken raadsleden en medewerkers eens wat uitvoeriger te informeren over feiten en resultaten. En dus kwam er een nieuwsbrief, in eerste instantie bedoeld voor de deze doelgroepen van Samenwerking Utrecht-West. Geïnteresseerden van buiten kunnen ook een blik in de keuken van Samenwerking Utrecht-West (SUW) krijgen en de nieuwsbrief opvragen. Gemeenten beslissen Leidend principe binnen de SUW is het beslissingsrecht van gemeenteraden om al dan niet mee te doen aan samenwerkingsprojecten. Daarom is er vaak sprake van steeds wisselende coalities binnen de samenwerking. Op bestuurlijk niveau zijn het vooral de wethoudersoverleggen waar men elkaar op inhoud vindt en de voorbereiding voor verdere samenwerking ter hand neemt.

Resultaten
De invoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) is een belangrijk voorbeeld waarover men in SUW-kringen erg tevreden is. Maar ook op het terrein van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en strategie heeft men elkaar gevonden. Actueel is het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de kwaliteit van de wonen leefomgeving in het gehele gebied. Overigens onderscheidt de SUW binnen het gebied drie deelgebieden: de Vecht, de Venen en de Waarden. Een belangrijk voordeel van samenwerking lijkt te vinden op het gebied van inkoop. ‘Massa is kassa” erkennen de gemeentesecretarissen, zo blijkt uit de nieuwsbrief.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: ROSA FM

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Samenwerking Utrecht-West op gang

Regio - Negen gemeenten in het westelijk deel van de provincie Utrecht zien steeds meer kansen op het gebied van intergemeentelijke samenwerking. Niet alleen de 8 initiatiefnemers (Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Lopik. Montfoort, Oudewater en Woerden) maar ook Maarssen ontmoeten elkaar steeds vaker aan de overlegtafel. Hoog tijd … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: