Vergunningen voor uitwegen niet meer nodig


Geplaatst op: 20 maart 2007
In de raad van 26 april 2007 zal worden voorgesteld om het beleid en de werkwijze voor de aan-leg of wijziging van uitwegen te wijzigen. Hiermee wordt het voor particulieren en bedrijven mogelijk om zonder vergunning een uitweg in eigen beheer aan te leggen of te wijzigen.

In 2006 is gestart met het analyseren en verbeteren van werkprocessen, waarbij als resultaat wordt beoogd dat de (administratieve) last voor inwoners en bedrijven vermindert, de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven verder verbetert, de procedures korter worden en tegenstrijdige voorschriften worden voorkomen. In dit kader is de uitwegvergunning tegen het licht gehouden. De voorgestelde beleidswijziging en werkwijze voor de aanleg van uitwegen past in het uitgangspunt van het verkorten van procedures en het saneren van regels.

Op 4 juli 2006 is door het college besloten dat voorafgaand aan het voorstel aan de raad de openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zou worden toegepast. Gedurende de inspraaktermijn van vier weken zijn geen reacties ontvangen.

De gemeenteraad zal daarom, in overeenstemming met het besluit van het college van 9 januari 2007 en de rapportage uitwegen 2006, worden voorgesteld om het beleid en de werkwijze voor de aan-leg/wijziging van uitwegen vast te stellen, de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen en geen leges meer te heffen met betrekking tot uitwegen.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Vergunningen voor uitwegen niet meer nodig

In de raad van 26 april 2007 zal worden voorgesteld om het beleid en de werkwijze voor de aan-leg of wijziging van uitwegen te wijzigen. Hiermee wordt het voor particulieren en bedrijven mogelijk om zonder vergunning een uitweg in eigen beheer aan te leggen of te wijzigen. In 2006 is … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: