001 - Bader

Gemeente wil bereikbaarheid openbaar vervoer in De Ronde Venen verbeteren


Geplaatst op: 20 maart 2007
Het openbaar vervoer in onze gemeente is al jaren onderwerp van gesprek. Vooral op het ge-bied van het verbeteren van de verbindingen met omliggende gemeenten zijn er diverse wen-sen. In 2007 zal nader onderzoek verricht worden naar aanvullende maatregelen op dit gebied. Met ingang van 2008 wordt daarom in de begroting een post Openbaar Vervoer opgenomen. Daarnaast zal met ingang van 2008 jaarlijks een tegemoetkoming van € 5000 (waarderingssub-sidie) worden verstrekt aan de “Vereniging Buurtbus”, dit ter continuering en stimulering van deze openbaar vervoersmogelijkheid.

De vereniging Buurtbus verricht als enige een aanvulling op de bestaande openbaar vervoersverbin-dingen die door de vervoersorganisaties onderhouden worden en voorziet in een aanzienlijke en aan-vullende behoefte wat betreft het openbare vervoer in de regio. Naast de buurtbus kennen we in onze gemeente nog de Regiotaxi, maar deze is uitsluitend te gebruiken voor personen die vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of ouder zijn dan 70 jaar.

De organisatie van de buurtbus, die uit 43 vrijwilligers bestaat, laat twee busjes rijden van Uithoorn, via De Hoef, Mijdrecht en Vinkeveen, naar Breukelen. Het gebruik van de buurtbus is het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen van gemiddeld 600 naar ruim 1000 passagiers per maand. Ook veel scholie-ren maken gebruik van dit vervoersmiddel.

De vaste lasten van de vereniging worden via de vervoersorganisatie BBA-Brabant door de Provincie vergoed. Daarnaast krijgen zij een beperkte toelage voor administratieve kosten en bijvoorbeeld tele-foonkosten.De vereniging heeft aangegeven, dat echter niet voorzien kan worden in de kosten van het woon-werkverkeer van de vrijwilligers. Het in stand houden van het benodigde vrijwilligerskorps en daarmee de continuïteit van de buurtbus, wordt hierdoor bemoeilijkt.

Een financiële bijdrage van de gemeente in het kader van de continuering en ter stimulering van deze openbaar vervoersmogelijkheid is dan ook zeker op zijn plaats en past binnen de doelstellingen van de gemeente met betrekking tot het bevorderen van het openbaar vervoer.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Gemeente wil bereikbaarheid openbaar vervoer in De Ronde Venen verbeteren

Het openbaar vervoer in onze gemeente is al jaren onderwerp van gesprek. Vooral op het ge-bied van het verbeteren van de verbindingen met omliggende gemeenten zijn er diverse wen-sen. In 2007 zal nader onderzoek verricht worden naar aanvullende maatregelen op dit gebied. Met ingang van 2008 wordt daarom in de … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: