001 -Family

Toch geen bom bij oude Meer


Geplaatst op: 13 maart 2007
Een verdacht object aan de Aalsmeerderdijk in de Oude Meer waarvan eerder onderzoek uitwees dat het naar alle waarschijnlijkheid om een explosief ging, blijkt volstrekt onschuldig. Geen bom dus bij de Oude Meer. De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe N201 worden met onmiddellijke ingang hervat. Half februari werd onderzoek gedaan naar een verdacht object bij de Oude Meer. Op basis van de meting werd de conclusie getrokken dat het vrijwel zeker om een explosief zou gaan. Eind februari ontdekte de firma die het onderzoek deed dat het apparaat waarmee de meting was verricht niet goed werkte. Deze week is er opnieuw onderzoek gedaan en is onomstotelijk vast komen te staan dat het verdachte object geen bom is.

Onderzoek half februari
Bij het onderzoek half februari naar mogelijke explosieven is gebruik gemaakt van specialistische apparatuur. Er is gekeken met een zogenoemde magnetometer die afwijkingen in het aardmagnetisch veld kan constateren. Dit apparaat liet bij de Oude Meer een heel duidelijke afwijking zien. Vervolgens is met een specialistische explosieven detector onderzoek gedaan. Dit door Saricon ontwikkelde apparaat zendt stralen uit die worden weerkaatst door objecten in de bodem. Met dit apparaat kan heel nauwkeurig de positie en afmeting van objecten worden vastgesteld. Bij het onderzoek bevestigde dit apparaat het beeld van de magnetometer. Daarop kon de conclusie worden getrokken dat er vrijwel zeker een explosief in de grond zat.

Defecte detector
Bij andere werkzaamheden door Saricon werd geconstateerd dat de specialistische detector niet goed werkte en is direct besloten om het onderzoek bij de Oude Meer over te doen. Op basis van dit onderzoek kan met zekerheid worden vastgesteld dat het verdachte object geen explosief is. Bij de actieve aanstraling met de specialistische detector was geen verdacht object van enige omvang meer te zien. Om absolute zekerheid te verkrijgen zijn vervolgens nog extra boringen verricht ten opzichte van het eerste onderzoek half februari. De boringen zijn bovendien veel dichter op elkaar geplaatst. Daarvoor zijn ook kabels en leidingen in de bovenlaag blootgelegd en aan de kant geschoven. De vele boringen hebben definitief bevestigd dat er geen explosief aanwezig was. Wat er wel in de bodem zit, is niet met zekerheid te zeggen. Het gaat in ieder geval om metaalresten.

Afwijkend aardmagnetisch veld
Het afwijkende aardmagnetische veld dat door de magnetometer werd geconstateerd, is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door een in de omgeving aanwezige aardpen (bliksemafleider) in combinatie met metaalresten op de verdachte locatie.

Ooggetuige
Het verhaal van de bewoners is in de wereld gekomen door een onderzoek van zo’n drie jaar geleden. De bewoner heeft toegekeken bij een sonderingsonderzoek. De sondeerploeg heeft daarbij een ijzerhoudend voorwerp aangetoond. De apparatuur waarmee sonderingen worden verricht, is echter niet nauwkeurig genoeg om vast te stellen om wat voor voorwerpen het gaat. Uit dit soort onderzoek kan dus niet de conclusie worden getrokken dat er een explosief aanwezig zou zijn. Omdat dit allemaal langere tijd geleden heeft plaatsgevonden, is dus nu opnieuw specialistisch onderzoek gedaan.

Werkzaamheden N201 hervat
Omdat er met 100% zekerheid is vastgesteld dat er geen explosief aanwezig is, zijn de werkzaamheden voor de Omlegging Aalsmeer-Uithoorn als onderdeel van het N201+programma meteen hervat. Het gaat dan om het afmaken van de sloop van het pand aan de Oude Meerweg en het kappen van bomen. Zo snel mogelijk wordt ook gestart met het aanbrengen van damwanden voor de tunnel onder de Ringvaart.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Toch geen bom bij oude Meer

Een verdacht object aan de Aalsmeerderdijk in de Oude Meer waarvan eerder onderzoek uitwees dat het naar alle waarschijnlijkheid om een explosief ging, blijkt volstrekt onschuldig. Geen bom dus bij de Oude Meer. De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe N201 worden met onmiddellijke ingang hervat. Half februari werd … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: