001 -Family

Nieuwe gemeentelijke herindeling


Geplaatst op: 15 maart 2007
Regio - Op 13 maart jl. hebben gedeputeerde staten (GS) van Utrecht een besluit genomen over de versterking van de bestuurskracht in het Vecht- en Plassengebied. De tweede ronde van open overleg is afgerond waaruit twee mogelijke herindelingsvarianten naar voren zijn gekomen. GS kiezen voor de variant van gemeentelijke herindeling van Abcoude , De Ronde Venen en het grondgebied van Breukelen ten westen van de A2 enerzijds en Breukelen (incl. stationsgebied) en Loenen minus het grondgebied van Breukelen ten westen van de A2 anderzijds. Het huidige college van GS geeft dit besluit door aan het nieuwe college. De zes betrokken gemeenten (Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen, Abcoude, Loenen en Wijdemeren) zijn door de provincie over dit besluit geïnformeerd.

Varianten

Culturele en sociaal-economische samenhang is voor een nieuw te vormen gemeente van groot belang om tot een hechte, goed functionerende gemeente te komen. Vanuit deze inhoudelijke benadering hebben GS een afweging gemaakt tussen de volgende twee varianten:

1. De vorming van een Veenweidegemeente (47.000 inwoners) aan de westkant van het Amsterdam-Rijnkanaal en de A2. De Veenweidegemeente krijgt vorm door de samenvoeging van de gemeenten De Ronde Venen en Abcoude, de kern Loenersloot (gemeente Loenen), en het grondgebied van Breukelen ten westen van de A2.

De vorming van een Vechtgemeente (57.000 inwoners). De Vechtgemeente bestaat uit de gemeenten Breukelen (minus het grondgebied ten westen van de A2), Maarssen en de kernen Nieuwersluis, Loenen en Vreeland van de gemeente Loenen.
Met deze variant ontstaan twee robuuste, groene gemeenten in het noordwesten van Utrecht.

2. Gemeentelijke herindeling van Abcoude, De Ronde Venen en het grondgebied van Breukelen ten westen van de A2 (47.000 inwoners) enerzijds en Breukelen (incl. stationsgebied) en Loenen minus het grondgebied van Breukelen ten westen van de A2 (19.000 inwoners) anderzijds.

Draagvlak
Er is een duidelijke spanning tussen enerzijds het criterium bestuurskracht en anderzijds het criterium draagvlak. Beide criteria wegen zwaar in de beoordeling. De eerste variant leidt tot een goede versterking van de bestuurskracht. Ook de duurzaamheid van deze variant is beter dan de tweede variant. Voor de eerste variant is echter geen draagvlak in Breukelen en Loenen.
GS kiezen ervoor om draagvlak doorslaggevend te laten zijn in de keuze voor de 2e variant, omdat daarmee wél een belangrijke stap wordt gezet in het versterken van de bestuurskracht op de korte termijn. 

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Provincie Utrecht

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Nieuwe gemeentelijke herindeling

Regio - Op 13 maart jl. hebben gedeputeerde staten (GS) van Utrecht een besluit genomen over de versterking van de bestuurskracht in het Vecht- en Plassengebied. De tweede ronde van open overleg is afgerond waaruit twee mogelijke herindelingsvarianten naar voren zijn gekomen. GS kiezen voor de variant van gemeentelijke herindeling … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: