001 -Family

Afschermen commercieel pluimvee vanaf 7 maart 2007


Geplaatst op: 7 maart 2007

Vanaf woensdag 7 maart zijn commerciële pluimveehouders verplicht hun pluimvee af te schermen. Hobbydierhouders hoeven hun dieren tijdens deze voorjaarstrek (voorlopig) niet af te schermen.

Tijdens de voorjaarstrek bestaat het risico dat wilde vogels het vogelgriepvirus verspreiden. Daarom is elke commerciële houder van pluimvee vanaf 7 maart a.s. weer verplicht kippen, ganzen en ander pluimvee, af te schermen. De zijkanten van het verblijf moeten minimaal afgeschermd zijn met gaas, de bovenkant met ondoorlatend materiaal. Vogels die volledig gevaccineerd zijn (dat wil zeggen vanaf 1 week na de tweede vaccinatie), hoeven niet afgeschermd te worden.

Veterinair deskundigen (= diergeneeskundigen) zijn van mening dat de vogeltrek een reëel risico is voor de insleep en verspreiding van het zeer besmettelijke vogelgriepvirus. Door het instellen van de afschermverplichting wordt het contact tussen gehouden vogels in Nederland en de wilde vogels tijdens de vogeltrek zoveel mogelijk beperkt.

Anders dan in het jaar 2006 is de afschermverplichting alleen van toepassing voor bedrijfsmatig gehouden gevogelte. De commerciële pluimveehouders houden grote aantallen dieren op eveneens relatief grote bedrijfsoppervlakten, terwijl de hobbyhouderijen in het algemeen veel kleinschaliger van opzet zijn. Bovendien is het vogelgriepvirus nog niet in de buurt van Nederland gesignaleerd.

Als er sprake is van gewijzigde veterinaire (diergeneeskundige) omstandigheden, zoals verontrustende signalen uit de monitoring of verdenkingen van of besmettingen met het vogelgriepvirus in Europa, wordt de afschermplicht alsnog voor hobbydierhouders ingesteld.

Commerciële pluimveehouders kunnen kiezen tussen ophokken óf het aanbrengen van een constructie die contact met wilde vogels onmogelijk maakt. Daarmee wordt de mogelijkheid gecreëerd om beperkte uitloop te houden waardoor problemen op welzijnsgebied kunnen worden voorkomen.

De Algemene Inspectiedienst controleert of de afschermplicht wordt nageleefd. Als er niet gevaccineerd pluimvee wordt aangetroffen dat onafgeschermd buiten loopt, wordt een last onder dwangsom opgelegd. Dat betekent dat de houder eerst een waarschuwing krijgt en een termijn om alsnog maatregelen te treffen. Zijn de vogels bij de volgende controle nog niet afgeschermd, dan is de houder een geldsom verschuldigd per dag dat de dieren onafgeschermd blijven.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Afschermen commercieel pluimvee vanaf 7 maart 2007

Vanaf woensdag 7 maart zijn commerciële pluimveehouders verplicht hun pluimvee af te schermen. Hobbydierhouders hoeven hun dieren tijdens deze voorjaarstrek (voorlopig) niet af te schermen.Tijdens de voorjaarstrek bestaat het risico dat wilde vogels het vogelgriepvirus verspreiden. Daarom is elke commerciële houder van pluimvee vanaf 7 maart a.s. weer verplicht kippen, … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: