001 -Family

Molenaar te gast op BijZONderDAG R.K. Kerk


Geplaatst op: 4 februari 2007
Op zondag 11 februari vindt in de R.K. kerk St. Jan de Doper in de Schans de derde bijzondere zondag plaats met medewerking van het jongerenkoor Debuut. Onder de naam BijZONderDAG organiseert de kerk elke tweede zondag van de maand activiteiten voor jeugd, jongeren en hun ouders.

Op 11 februari staat de afsluitende viering in het teken van de WIND, wat symbool staat voor de Heilige Geest. Hiervoor is een heuse molenaar uitgenodigd. nl. de Heer Piet Kempenaar van Molen “De Kat” aan de Zaanse Schans.

De BijZONderDAGen beginnen steeds om 9.00 uur met een inloop met koffie/thee.

Van 9.15 uur tot 10.15 uur zijn er dan activiteiten voor jeugd en jongeren van alle leeftijden en is er voor ouders en andere geïnteresseerden een waardevolle bijeenkomst waarbij dit keer uitleg wordt gegeven over praktische hulpmiddelen, boeken over geloven met kinderen.

Er is ook een créche voor de allerkleinsten en een boekentafel.

De afslyuitende viering, waarbij ook gewone kerkgangers van harte welkom zijn, begint om 10.30 uur en is om 11.15 uur afgelopen, waarna er gelegenheid is voor het drinken van koffie of thee en voor de jongeren limonade.

GELEGENHEID TOT HET ONTVANGEN VAN DE BLASIUSZEGEN
In de Emmaüsparochie in Uithoorn en in de St. Jan Geboorteparochie in De Kwakel was dit afgelopen weekend de gelegenheid om een oud katholiek gebruik “de Blasiuszegen” te ontvangen. Iedere gelovige ontvangt persoonlijk de zegen, waarbij voor de gezondheid gebeden wordt. Dit gebruik stamt uit de zéér oude tijden toen de H. Blasius bisschop was van Sebaste in Armenië (het huidige Turkije) en deze bisschop was ook arts. In 316 werd deze bisschop door de keizer veroordeeld tot de marteldood. Op weg naar de martelplaats genas hij op wonderbaarlijke wijze een kindje dat dreigde te stikken in een visgraat.

BEGRAFENISDIENSTEN EN UITVAARTEN
De afgelopen weken bekwamen een tiental parochianen van de Emmaüsparochie, van de St. Jan Geboorteparochie in De Kwakel en van de parochie in De Nes, zich middels een cursus in het leiden van begrafenisdiensten en uitvaarten.

Door het gebrek aan pastores zien de parochies zich genoodzaakt om steeds meer begrafenissen te laten voorgaan door geschoolde parochianen. Veel parochianen, die een dergelijke viering hebben meegemaakt, beoordelen deze gang van zaken niet als negatief en jammer maar hebben hun waardering uitgesproken voor de wijze waarop deze medeparochianen de vieringen leiden. De vieringen kenmerken zich door een grote persoonlijke betrokkenheid, door stemmigheid en liturgische professionaliteit.

Natuurlijk was het eerst even wennen en werden er natuurlijk ook fouten gemaakt, maar werd de waardering voor mensen die de bereidheid hebben, om deze voor hen zo delicate taak op zich te nemen, bijzonder groot.

De pastores, de parochiebesturen en de parochianen zijn hen veel dank verschuldigd.

OP WEG NAAR EMMAÜS
Dit prachtige geïllustreerde boek is na elke viering op zaterdag of zondag achter in elke kerk, zowel aan de Schans als in de Burght te koop voor slechts € 15.—

Inhoudelijk zijn het in vele jaren verzamelde teksten en afbeeldingen over het Emmaüsverhaal.

SACRAMENT TER BEMOEDIGING
In de maand maart wordt voor de parochianen van de Emmaüsparochie de gelegenheid geboden het sacrament ter bemoediging te ontvangen.Voor deze speciale viering zijn twee data vastgesteld nl. zaterdagmorgen 17 maart en 31 maart a.s. Om nog ‘ns uitgebreider te praten over dit sacrament zal Pastor Woolderink op zondag 18 febr.a.s. ná de Eucharistieviering van 10.00 uur in De Schans uitleg geven. Belangstellenden zijn van harte welkom in het parochiecentrum van De Schans om 11.00 uur.

Mocht u dit sacrament willen ontvangen, dan kunt u zich opgeven vóór 1 maart a.s. aan het parochiesecretariaat in De Schans (tel. 561372) of in De Burght (tel. 561439)

In het nieuwe parochieblad “Emmaüs in Formatie” vindt u op blz. 12 en 13 nog meer informatie hierover. Dit blad ligt achterin beide kerken klaar om mee genomen te worden.

JONGEREN GEZOCHT VOOR REIS NAAR FILIPPIJNEN
30 jongeren uit De Meerlanden reizen ook dit jaar naar Cebu op de Filippijnen. De gemeente Haarlemmermeer heeft met Cebu een stedenband sinds de jaren tachtig. Nu worden er reisgenoten gezocht. Mensen helpen en een andere cultuur verkennen, daar gaat het om. Het helpen krijgt vorm door zelf de handen uit de mouwen te steken. Zo kunnen de jongeren een week meewerken in een kindertehuis, een week huizen bouwen voor de allerarmsten en een dag meelopen op een vuilnisbelt of in een ziekenhuis.

Er wordt overnacht bij Filippijnse gezinnen. De selectie voor de jongeren die komende zomer op reis gaan begint op 9 februari. De reis is van 7 t/m 28 juli a.s.

In aanmerking komen alle jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar die wonen in De Meerlanden (o.a. Nes a/d Amstel, De Kwakel en Uithoorn). Geïntresseerden moeten vóór 9 februari a.s. een motivatiebrief hebben gemaild naar mycebu@gmail.com . Informatie is ook te vinden op de website van Mycebu www.mycebu.nl.

Voor vragen kun je ook bellen met jongerenwerker Maurits Klunder 06-29168414.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Molenaar te gast op BijZONderDAG R.K. Kerk

Op zondag 11 februari vindt in de R.K. kerk St. Jan de Doper in de Schans de derde bijzondere zondag plaats met medewerking van het jongerenkoor Debuut. Onder de naam BijZONderDAG organiseert de kerk elke tweede zondag van de maand activiteiten voor jeugd, jongeren en hun ouders. Op 11 februari … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: