001 -Family

College stemt in met waterplan voor stedelijk gebied


Geplaatst op: 16 januari 2007
Het college van B&W heeft ingestemd met het waterplan voor het stedelijk gebied in de polder Groot Mijdrecht Zuid en de wijk Hofland. Het waterplan is samen met het hoogheemraadschap opgesteld. In het plan zijn maatregelen opgenomen om de waterhuishouding in de woonwijken te verbeteren.

De gemeenteraad heeft in maart 2001 besloten dat de gemeente De Ronde Venen samen met het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) watergebiedsplannen gaat opstellen. Er is in 2002 met de planvorming begonnen; de watergebiedsplannen voor de laatste twee gebieden komen dit jaar gereed.

Het doel van waterplannen is het watersysteem in kaart brengen, analyseren, problemen opsporen en oplossen. Hoewel het opstellen van watergebiedsplannen als geheel niet verplicht is en de plannen geen juridische status hebben, heeft een onderdeel ervan, het peilbesluit, dat wel. Het peilbesluit van AGV wordt vastgesteld door de provincie.

Voor de stedelijke gebieden in de polder Groot Mijdrecht Zuid, te weten het industrieterrein van Mijdrecht en de wijken Veenzijde, Zuiderwaard en Westerheul, én de wijk Hofland, zijn de volgende maatregelen in het waterplan opgenomen:
 • vergroten/verlagen van duikers of het nieuw aanbrengen van duikers op 14 plaatsen;
 • aanleggen van natuurvriendelijke oevers (plas draszones) langs de Tweede Zijweg en de dijk Hofland;
 • verbreden van twee watergangen langs de Veenweg;
 • bij twee stuwen in de wijk Hofland de hoogte instelbaar maken;
 • verhogen van de frequentie waarmee drijfvuil en zwerfvuil wordt verwijderd op hiervoor gevoelige plekken, zoals duikers, ten behoeve van een betere doorstroming;
 • extra verwijdering van bladeren op plaatsen met veel bomen langs het water voor het verkrijgen van een betere waterkwaliteit;
 • minimale waterdiepten en onderhoudsdiepten beschrijven op beheerskaarten, zodat de waterstand beter beheersbaar is;
 • onderzoek naar fysisch-chemische waterkwaliteit om probleemstoffen en de bronnen hiervan op te sporen;
 • monitoren van waterkwaliteit en ecologische ontwikkeling;
 • eerste verkennend onderzoek naar grondwaterstanden en mogelijke overlast om invulling te kunnen geven aan toekomstige gemeentelijke zorg voor het grondwater.

  Het hoogheemraadschap en de gemeente sluiten later dit jaar, nadat in het voorjaar het waterplan voor het stedelijk gebied in de polder Derde Bedijking gereed is, een convenant. Hierin staat een inspanningsverplichting voor het uitvoeren van de waterplannen, waarin beide partijen investeren (AGV € 866.500 en gemeente € 268.000). De uitvoering van de waterplannen start daarna in Hofland en op het bedrijventerrein van Mijdrecht.
 • Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

  Bron: Gemeente De Ronde Venen

  Dit bericht delen via:
  Opties:

  Inschrijven nieuwsbrief


  Alle velden zijn verplicht

  Je gegevens:

  College stemt in met waterplan voor stedelijk gebied

  Het college van B&W heeft ingestemd met het waterplan voor het stedelijk gebied in de polder Groot Mijdrecht Zuid en de wijk Hofland. Het waterplan is samen met het hoogheemraadschap opgesteld. In het plan zijn maatregelen opgenomen om de waterhuishouding in de woonwijken te verbeteren. De gemeenteraad heeft in maart … Lees meer »


  Alle velden zijn verplicht

  Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

  Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

  Je gegevens:
  Gegevens van de ontvanger: