001 -Family

College Ronde Venen stelt een eenvoudiger procedure aanleg erfaansluiting voor


Geplaatst op: 9 januari 2007

Het college van B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om de procedure voor de aanleg van een erfaansluiting te vereenvoudigen. Als de raad ermee akkoord gaat, hebben inwoners en onder-nemers geen vergunning meer nodig voor het aanleggen van een aansluiting (uitweg) van hun eigen erf op de openbare weg. Wél moeten zij de werkzaamheden minimaal 5 werkdagen van te voren schriftelijk melden, omdat de gemeente moet nagaan of voldaan wordt aan de voorwaarden, waaronder de verkeersveiligheid.

Iedereen die vanaf zijn eigen erf een aansluiting op de openbare weg wil (laten) aanleggen, heeft hier-voor tot nu toe een zogeheten ‘uitwegvergunning’ van de gemeente nodig. In de afgelopen vijf jaar is gebleken dat de gemeente de meeste aanvragen voor een uitwegvergunning verleend heeft en dat een aanvraag dus in slechts enkele gevallen wordt afgewezen.

Vanuit de visie “Samen sterk met onze inwoners” wil het college van B&W de inwoners en ondernemers beter en sneller van dienst zijn. Dit betekent tegelijkertijd dat de gemeente een groter beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers. Vanuit die gedachte heeft het college onderzocht of de aanvraagprocedure voor de aanleg van een uitweg eenvoudiger kan. Uit het onderzoek is gebleken dat dit inderdaad het geval is. Hiervoor moet de gemeenteraad de regels aanpassen in de Algemene plaatselijke verordening (APV). Daarom gaat het college een voorstel naar de gemeenteraad sturen dat samengevat neerkomt op het volgende:

Een uitweg mag door een particulier/ondernemer in eigen beheer worden aangelegd of gewijzigd als:
- de aanleg of wijziging minimaal 5 werkdagen voor start uitvoering schriftelijk gemeld is;
- daartegen vanuit de eigenaar en wet- en regelgeving geen bezwaar bestaat;
- de eigenaar van een eventueel fysiek obstakel (boom, lichtmast, straatkolk, elektriciteitskastje) medewerking verleend aan de verplaatsing of verwijdering daarvan;
- het een eerste uitweg voor een perceel betreft;
- niet meer dan één openbare parkeerplaats verloren gaat en daarvoor in de plaats minimaal één parkeerplaats op eigen terrein komt;
- er op eigen terrein voldoende gelegenheid is om te parkeren;
- de verkeerveiligheid gewaarborgd is en blijft;
- vorm, afmetingen, constructie, materialen en wijze van uitvoeren voldoen aan de door de gemeen-te gestelde eisen en voorwaarden.
Met betrekking tot uitwegen worden geen leges meer in rekening gebracht.
Alle met de uitvoering verbandhoudende kosten zijn voor rekening van degene die de uitweg wenst aan te leggen.
Als een uitweg niet volgens het beleid en de gestelde eisen en voorwaarden is aangelegd, treedt de gemeente hiertegen op. In het uiterste geval moet de oorspronkelijke situatie worden teruggebracht, op kosten van de overtreder.

Voordat de gemeenteraad de APV kan aanpassen, moet het college het voorstel eerst 4 weken voor inspraak ter inzage leggen. De inspraakperiode is van 17 januari t/m 13 februari 2007.
Het college zal op basis van de inspraakreacties een - al dan niet gewijzigd - voorstel aan de gemeente-raad voorleggen voor behandeling in maart 2007.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

College Ronde Venen stelt een eenvoudiger procedure aanleg erfaansluiting voor

Het college van B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om de procedure voor de aanleg van een erfaansluiting te vereenvoudigen. Als de raad ermee akkoord gaat, hebben inwoners en onder-nemers geen vergunning meer nodig voor het aanleggen van een aansluiting (uitweg) van hun eigen erf op de openbare weg. Wél moeten … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: