001 -Family

Toekomst Groot Mijdrecht Noord haalbaar, betaalbaar en duurzaam


Geplaatst op: 8 januari 2007
Gedeputeerde staten (GS) van Utrecht streven naar een haalbare, betaalbare en duurzame inrichting van Groot Mijdrecht Noord. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk waterproblemen in dit gebied op te lossen. GS hebben besloten dat in deze polder geen peilverlaging meer plaatsvindt en in de toekomst peilverhoging. Consequentie van dit besluit is dat op de lange termijn het grootste deel van dit gebied niet meer geschikt is voor landbouw. Het besluit vormt de basis voor de keuze van een voorkeursstrategie medio 2007. Hieraan wordt de voorwaarde verbonden dat de toekomstige inrichting financieel haalbaar is, zodat bewoners en ondernemers in het gebied volwaardige perspectieven geboden kunnen worden.

Verkenning
Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente De Ronde Venen en expertisenetwerk gebiedsontwikkeling Habiforum hebben een verkenning uitgevoerd naar de toekomst van polder Groot Mijdrecht Noord, ten westen van de Vinkeveense Plassen. Er zijn zes strategieën uitgewerkt en beoordeeld op haalbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Er wordt een keuze gemaakt zodra er meer concreet zicht is op de beschikbare financiële middelen. De gekozen strategie wordt vervolgens uitgewerkt in een planstudie.

Peilverhoging nodig
Verdere peilverlaging in Groot Mijdrecht Noord is volgens deskundigen niet langer verantwoord. Het verhoogt de kwetsbaarheid van het watersysteem en meer spontaan opborrelend water (wellen), meer risico’s op opbarsting van de bodem en grotere waterkwaliteitsproblemen in de omgeving. Dit terwijl de Europese Kaderrichtlijn Water naar verbetering streeft. Het besluit dat het waterpeil niet meer wordt verlaagd heeft als gevolg dat landbouw op lange termijn niet meer mogelijk is in het overgrote deel van de polder. Eerst in de lage delen, dan geleidelijk aan in de hoge delen. Peilverhoging is nodig om de waterproblemen structureel aan te pakken.

Bijeenkomst 17 januari
GS verwachten medio 2007 een keuze voor een voorkeursstrategie voor te leggen aan provinciale staten (PS) en hieraan de voorwaarde te verbinden dat realisatie van de herinrichting financieel haalbaar is. De inwoners van het gebied zijn inmiddels schriftelijk op de hoogte gebracht van dit besluit. Provinciale staten organiseren op 17 januari a.s. een bijeenkomst voor de bewoners en ondernemers van dit gebied.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Provincie Utrecht

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Toekomst Groot Mijdrecht Noord haalbaar, betaalbaar en duurzaam

Gedeputeerde staten (GS) van Utrecht streven naar een haalbare, betaalbare en duurzame inrichting van Groot Mijdrecht Noord. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk waterproblemen in dit gebied op te lossen. GS hebben besloten dat in deze polder geen peilverlaging meer plaatsvindt en in de toekomst peilverhoging. Consequentie van dit besluit is … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: