001 - Homan Zonnepanelen

College stelt visie op verkeer vast


Geplaatst op: 20 december 2012

Verminderen, veranderen en verduurzamen van mobiliteit is kort gezegd de Verkeersvisie van De Ronde Venen zoals het college die op 18 december heeft vastgesteld. De Verkeersvisie schetst het verkeerskundige toekomstbeeld van de gemeente De Ronde Venen en wordt naar verwachting in de raadsvergadering van 31 januari 2013 behandeld.

De Verkeersvisie maakt onderdeel uit van de Structuurvisie, het toekomstbeeld van de gemeente voor 2030. Inzet is om een mooie groene gemeente in het Groene Hart te blijven en tegelijkertijd de potentie van de gemeente op het gebied van duurzaam wonen, werken en recreëren te benutten. De Verkeersvisie gaat over de verkeerskundige aspecten van dit toekomstbeeld.

Ondanks de opkomende vergrijzing, de lichte bevolkingskrimp en de huidige economische ontwikkelingen blijft de mobiliteit de komende jaren groeien. Het gemiddelde autobezit neemt toe en de woon-werkafstand groeit in kilometers. Steden en dorpen lopen vol met auto’s en de druk op onze schaarse openbare ruimte wordt steeds groter. Wethouder Kees Schouten: “Mobiliteit is een essentieel onderdeel van onze maatschappij, maar we moeten wel kritisch blijven op ons mobiliteitsgedrag als we een mooie Groene Hart-gemeente willen blijven. Daarom willen we als gemeente samen met inwoners en ondernemers inzetten op het verminderen, veranderen en verduurzamen van die mobiliteit.”

“We willen de verkeersdruk op onze openbare ruimte verminderen. ‘Verminderen’ doen we bijvoorbeeld door ondernemers te stimuleren flexibeler om te gaan met arbeidsuren, en door ‘slimme ruimtelijke ordening’. Denk daarbij aan extra aandacht bij nieuwbouw voor logische verbindingen met de bestaande infrastructuur en aandacht voor langzame verkeersroutes. De mobiliteit willen we ‘veranderen’ door het openbaar vervoer verder te stimuleren en de combinatie van openbaar vervoer en fiets uit te bouwen. Tot slot willen we ‘verduurzamen’ door onder meer ondernemers en bedrijven te bewegen duurzame voertuigen aan te schaffen en duurzame brandstoffen te gebruiken.”

De Verkeersvisie, zoals het college die aanbiedt aan de raad, vindt u op www.derondevenen.nl  onder Leven en werken, Structuurvisie, Verkeersvisie.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

College stelt visie op verkeer vast

Verminderen, veranderen en verduurzamen van mobiliteit is kort gezegd de Verkeersvisie van De Ronde Venen zoals het college die op 18 december heeft vastgesteld. De Verkeersvisie schetst het verkeerskundige toekomstbeeld van de gemeente De Ronde Venen en wordt naar verwachting in de raadsvergadering van 31 januari 2013 behandeld. De Verkeersvisie … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: