Koopovereenkomst voor Schanskerk Uithoorn

Koopovereenkomst voor Schanskerk Uithoorn


Geplaatst op: 27 november 2014

Bisdom Haarlem-Amsterdam en Ontwikkelcombinatie Hart aan de Amstel zijn het eens geworden over de condities waaronder het bisdom (als gemachtigde van de parochie) de H. Joannes de Doperkerk, beter bekend als de Schanskerk, verkoopt aan de ontwikkelcombinatie. Op 27 november 2014 hebben het bisdom en de ontwikkelcombinatie een koopovereenkomst getekend in aanwezigheid van de burgemeester van Uithoorn.

Plannen voor kerk en omgeving
Hart aan de Amstel wil woningen bouwen in en rond het kerkgebouw. De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt. De torens, het front en de pastorie blijven behouden. Voor het oorspronkelijke schip (middenschip en zijbeuken) liggen er twee scenario’s: in stand houden óf sloop en herbouw met behoud van de contouren. Het in de jaren ’60 aangebouwde deel, waaronder het priesterkoor, zal verdwijnen. Eerder is overeengekomen dat de nieuwe eigenaar van het kerkgebouw het eerste recht van koop heeft van de te ontwikkelen grond in het Schansgebied. Deze grond ligt naast het gebied van het kerkgebouw en is eigendom van de gemeente. De gemeenteraad heeft hiervoor in een eerder stadium de kaders voor ontwikkeling vastgesteld in het Masterplan Dorpscentrum. De contouren en eisen voor de bebouwing zijn vervolgens vastgesteld door het college.

Onttrekking aan de kerkelijke eredienst
Om de gebouwen te kunnen verkopen en een nieuwe functie mogelijk te maken, moet de kerk aan de kerkelijke eredienst worden onttrokken. Dat gebeurt op 30 november bij decreet van de bisschop. Dit decreet wordt voorgelezen in zowel de Allerheiligst Sacrament, beter bekend als De Burght, in Uithoorn als in St Jans Geboorte in De Kwakel. Ook op de website van de parochie wordt dit aangekondigd.

Ontbindende voorwaarden
In de koopovereenkomst is een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen. Het gebouw moet bijvoorbeeld daadwerkelijk aan de kerkelijke eredienst zijn onttrokken en een bestemmingsplanwijziging moet onherroepelijk zijn. Daarnaast doet Hart aan de Amstel zelf bouwkundig onderzoek op basis van eerder gedane onderzoeken en vraagt tevens een onafhankelijk advies. De uitkomsten hiervan moeten duidelijkheid bieden over de financiële haalbaarheid van de plannen.

Blij met overeenkomst
Zowel bisdom, Hart aan de Amstel als de gemeente zijn tevreden met de koopovereenkomst. Burgemeester Oudshoorn van Uithoorn: “Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is en dat we het kerkgebouw en de pastorie kunnen behouden voor Uithoorn, veel inwoners hechten daar waarde aan”. Ook het bisdom is tevreden, Peer Houben (hoofd bouw- en kunstzaken van het bisdom): “Het is goed dat we een partij hebben gevonden die het kerkgebouw wil kopen en ontwikkelen. Zo is er een groot financieel probleem voor de parochie opgelost en kan de skyline van Uithoorn zijn torens behouden”. Tot slot is Huub Linders (projectdirecteur van Hart aan de Amstel, namens Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V.), blij met de aankoop: “Dit zijn ontwikkelmogelijkheden waar menig ontwikkelaar van droomt: bijzonder én spannend om in en rond een kerkgebouw een toekomstbestendig plan uit te voeren. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Daarbij onderzoeken we ook of het mogelijk is om een devotiekapel in te passen. Dat overleggen we nog met belanghebbenden”.

Het vervolg
Om de ontwikkelingen mogelijk te maken zal Hart aan de Amstel de gemeente een verzoek doen om het bestemmingsplan aan te passen. Hart aan de Amstel gaat de komende maanden hard aan het werk om de plannen verder vorm te geven en een aantal onderzoeken uit te voeren. De gemeente zal vervolgens het plan toetsen aan de gemeentelijke randvoorwaarden.
Hart aan de Amstel zal bij zijn planvorming ook andere partijen betrekken. Hoe en wanneer dat precies gebeurt wordt nog uitgewerkt.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Uithoorn

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Koopovereenkomst voor Schanskerk Uithoorn

Bisdom Haarlem-Amsterdam en Ontwikkelcombinatie Hart aan de Amstel zijn het eens geworden over de condities waaronder het bisdom (als gemachtigde van de parochie) de H. Joannes de Doperkerk, beter bekend als de Schanskerk, verkoopt aan de ontwikkelcombinatie. Op 27 november 2014 hebben het bisdom en de ontwikkelcombinatie een koopovereenkomst getekend … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: