001 -Family
Praat met de Raad van Aalsmeer in het Ronde Tafel Gesprek

Praat met de Raad van Aalsmeer in het Ronde Tafel Gesprek


Geplaatst op: 28 januari 2015

Heeft u ideeën die u graag met raadsleden wilt delen? Wilt u meepraten over een voorstel dat in de raad wordt behandeld? Kom dan naar het Ronde Tafel gesprek. Op donderdag 5 februari a.s. organiseert de gemeenteraad het maandelijkse Ronde Tafel Gesprek over onderwerpen die tijdens de eerstvolgende raadsvergadering besproken worden.

Een Ronde Tafel Gesprek is een gesprek tussen bewoners en raadsleden. Het biedt bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in Aalsmeer de kans om hun visie te geven over voorstellen die in de gemeenteraad worden behandeld. Voor raadsleden is het belangrijk te horen hoe bewoners over bepaalde voorstellen denken. Het helpt hen een beeld te vormen van wat er in de samenleving leeft en om een weloverwogen besluit te kunnen nemen in de raad. Tijdens het Ronde Tafel Gesprek worden er geen besluiten genomen.

Over welke onderwerpen gaat een Ronde Tafel Gesprek?
Op de agenda van een Ronde Tafel Gesprek staan onderwerpen die de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde komen. Niet alle raadsvoorstellen van de raadsagenda staan op de agenda van een Ronde Tafel Gesprek. Als een onderwerp niet op de agenda staat van een Ronde Tafel Gesprek, blijft het mogelijk bij het geagendeerde onderwerp tijdens de oordeelsvormende raad in te spreken.

De onderwerpen voor het Ronde tafel Gesprek worden een week van tevoren via de media en de website bekend gemaakt. U kunt zelf ook onderwerpen aandragen voor de agenda. Op de dag van het Ronde Tafel Gesprek hoort u of het onderwerp op de agenda wordt gezet. Als u een onderwerp wilt opgeven, let dan goed op of het geschikt is voor deze bijeenkomst.

Over welke onderwerpen gaat een Ronde Tafel Gesprek niet?
Het Ronde Tafel Gesprek gaat niet over besluiten waar bewoners nog bezwaar tegen kunnen maken of in beroep kunnen gaan. Ook benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen horen niet op de agenda van het Ronde Tafel Gesprek thuis, noch klachten.

Waarom is een Ronde Tafel Gesprek zinvol?
Voor u:
• U kunt uw kennis en visie delen met de raad over een onderwerp op de agenda;
• Raadsleden kunnen uw inbreng laten meewegen in hun besluit;
• U kunt een onderwerp op de agenda van een Ronde Tafel Gesprek zetten.

Voor raadsleden:
• Raadsleden kunnen u of een eventuele vakspecialisten vragen stellen om een beter beeld te krijgen over een bepaald onderwerp;
• Raadsleden krijgen een beeld van wat er in de samenleving leeft;
• Raadsleden kunnen met uw input betere besluiten nemen.

Hoe doet u mee?
Als u als belangstellende wilt deelnemen aan het gesprek of nieuwe onderwerpen wil aandragen kunt u zich hiervoor aanmelden tot 12:00 op de dag van het geplande ronde tafel gesprek via griffie@aalsmeer.nl of (0297)387584. Vermeld bij opgave het onderwerp waarover u wilt meepraten of het onderwerp dat u als nieuw agendapunt wilt aandragen en uw contactgegevens.
Wilt u alleen als toehoorder aanwezig zijn, dan is aanmelden niet nodig.

 


Bijlage
indeling-van-de-avond

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Praat met de Raad van Aalsmeer in het Ronde Tafel Gesprek

Heeft u ideeën die u graag met raadsleden wilt delen? Wilt u meepraten over een voorstel dat in de raad wordt behandeld? Kom dan naar het Ronde Tafel gesprek. Op donderdag 5 februari a.s. organiseert de gemeenteraad het maandelijkse Ronde Tafel Gesprek over onderwerpen die tijdens de eerstvolgende raadsvergadering besproken Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: