001 -Family
Start herinrichting Hornmeerpark en aanleg natuurgrasvelden

Start herinrichting Hornmeerpark en aanleg natuurgrasvelden


Geplaatst op: 19 februari 2015

Begin maart wordt gestart met de aanleg van twee natuurgrasvelden voor FC Aalsmeer en de herinrichting van het Hornmeerpark. De herinrichting van het park gebeurt op basis van het inrichtingsplan dat in nauwe samenwerking met de klankbordgroep Hornmeerpark is gemaakt. Er komt een verdeling van gebieden met recreatieve waarden en gebieden met natuur- en belevingswaarden. Voor het zover is moeten er eerst bomen gekapt worden en struiken gesnoeid. De kap is ook nodig omdat de bomen aan het eind van hun levensduur zijn of om andere bomen meer licht en ruimte te geven. Deze voorbereidende werkzaamheden duren ongeveer zes weken en gedurende die tijd zijn vanwege de veiligheid delen van het park niet toegankelijk.

Inloop/informatiebijeenkomst:

Woensdag 4 maart

19.30 – 21.00 uur

Buurthuis Hornmeer

Roerdomplaan 3

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst waar informatie wordt gegeven over de (voorbereidende) werkzaamheden en over de uiteindelijke inrichting van het park. Om meer bij de uitvoering betrokken te zijn en suggesties te doen voor kleine toevoegingen aan het ontwerp kunt u zich opgeven om lid te worden van een klankbordgroep uitvoering Hornmeerpark.

Planning FC Aalsmeer

De aanleg van de twee natuurgrasvelden en de bouw van het clubhuis starten beiden in maart. Het clubhuis, dat onder verantwoordelijkheid van de vereniging gebouwd wordt, is naar verwachting in augustus gereed. De gemeente start na het voetbalseizoen, in de maanden april/mei, met de renovatie en aanleg van de (nieuwe) kleedkamers. Deze zullen volgens planning in september van dit jaar gereed zijn.

Flora en Fauna

De flora en fauna in het park zijn uitgebreid onderzocht. Voor de herinrichting van het park zijn geen belemmeringen geconstateerd. De belangrijkste conclusies uit dit nadere onderzoek is dat er geen beschermde vissoorten en geen vaste rust- en verblijfplaatsen voor vleermuizen zijn aangetroffen. Wel is er van de jaarrond beschermde vogelnesten een vaste rust- en verblijfplaats van een boomvalk aangetroffen in de bomenrij langs de Dreef ter hoogte van het hoofdveld van VVA terrein (locatie nieuwe fusieschool). De uitkomsten van de onderzoeken zijn besproken met de natuurwerkgroep. Het park is rijk aan vogels en tijdens de werkzaamheden wordt daarmee rekening mee gehouden.


Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Start herinrichting Hornmeerpark en aanleg natuurgrasvelden

Begin maart wordt gestart met de aanleg van twee natuurgrasvelden voor FC Aalsmeer en de herinrichting van het Hornmeerpark. De herinrichting van het park gebeurt op basis van het inrichtingsplan dat in nauwe samenwerking met de klankbordgroep Hornmeerpark is gemaakt. Er komt een verdeling van gebieden met recreatieve waarden en … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: